Prostovoljstvo na dogodkih – praktični priročnik

Morda bo organizatorjem prišel prav priročnik o prostovojstvu na dogodkih, ki ga je Evropski prostovoljski center pripravil novembra 2020.

Priročnik je namenjen državnim organom, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj za dogodke, ki vključujejo prostovoljce, organizatorjem dogodkov, pri katerih bodo sodelovali prostovoljci, posameznikom, ki razmišljajo, da bi kot prostovoljci sodelovali pri kakem dogodku, posameznikom, ki so vključeni v izbiranje, usposabljanje in mentoriranje prostovoljcev na dogodkih.

V priročniku so zapisane številne usmeritve, kako kakovostno spodbuditi in mentorirati prostovoljce na dogodkih in jih navdušiti, da bodo prostovoljsko delali še naprej, ob drugih priložnostih.

Poglavja obravnavajo dovoljenja, pridobivanje in mentoriranje prostovoljcev, zavedanje o pomenu prostovoljcev na dogodkih, potrjevanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih med prostovoljskim delom na dogodkih.Priložnosti za prihodnje prostovoljsko delo tudi po dogodku.

Priročnik si prenesite s strani www.prostovoljstvo.org.