Organi ŠZL v mandatnem obdobju 2016-2020

Predsednik Športne zveze Ljubljane
mag. Janez Sodržnik
Sekretar Športne zveze Ljubljane
Aleš Remih
Izvršni odbor Športne zveze Ljubljane v mandatnem obdobju 2016 – 2020 
Predsednik

Člani IO Športne zveze Ljubljane

Nadzorni odbor
Člani nadzornega odbora
  • Simon Vidmar, predsednik
  • Friderika Drab Fatur
  • Tone Simončič
Disciplinski odbor
Člani disciplinskega odbora
  • Iris Tatjana Prešern
  • Sašo Barle
  • Matej Pogačar