Projekt Športne igre zaposlenih je mlad projekt saj smo ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenje športnih zvez pričeli izvajati v letu 2015. Projekt je zajema celotno slovenijo saj Olimpijski komite Slovenije–Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih v več krajih po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Nova gorica, Moravske toplice, Brežice, Jesenice, Velenje in Koper). Namen projekta je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti ter preko športne aktivnosti, druženja in zabave krepiti vez med gospodarstvom in športom.

Tekmovanje poteka v 5 olimpijskih disciplinah in sicer v nogometu, košarki, odbojki, tenisu, teku v Ljubljani še v šahu. Igre so namenjene zaposlenim v podjetjih, javnih organizacijah in drugih institucijah na slovenskem trgu. Prijavijo se lahko ekipe zaposlenih, prioritetno iz iste organizacije, lahko pa je sestavljena tudi iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih subjektih. Prijavnine ni, vsak udeleženec pa prejme topli obrok, praktično nagrado, priznanje za udeležbo, posebna nagrada se podeli prvim trem ekipam oz. tekmovalcem, podeli pa se tudi priznanje za Fair play.

Tekmovanja po slovenskih mestih potekajo od konca aprila pa vse do začetka oktobra z  finalnim zaključkom projekta, kjer imajo zmagovalne ekipe oziroma posameznik v vsaki posamezni panogi oziroma kategoriji pravico do nastopa na tem sklepnem dogodku, ki se odvija v enem od sodelujočih mest.

Zavedamo se, da s športno aktivnostjo ohranjamo zdravje in vitalnost ter tako veliko lažje opravljamo delovne obveznosti. Včasih na to žal “pozabimo” ali pa je ostalih aktivnosti preprosto preveč, da zdrav duh v zdravem telesu izgubi kakšno mesto na lestvici prioritet. Športne igre zaposlenih nas vzpodbudijo, da smo bolj aktivni. Hkrati pa se jih lahko izkoristi tudi kot team building zaposlenih.

Glede na odziv in povpraševanje po tovrstnih dogodkih želimo s projektom v Ljubljani nadaljevati tudi v prihodnje.