Zavarovalno obdobje od 01. 10. 2023 do 01. 10. 2024 za teritorialno kritje – SLOVENIJA ali EVROPA

Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav nudi različna ugodna zavarovanja in mednje sodi tudi zavarovanje odgovornosti trenerjev, instruktorjev in vaditeljev.

Z Zavarovalnico Triglav smo se za člane Športne zveze Ljubljane dogovorili za naslednjo ponudbo:

  • zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
  • zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po škodnem dogodku (nesreči) znaša 50.000,00 € za osebe in 15.000,00 € za stvari,
  • zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega škodnega dogodka (istega vzroka).
  • Splošni pogoji zavarovanja odgovornosti.

Pogoji za zavarovanje:

  • Društvo mora biti član Športne zveze Ljubljane s poravnano članarino za leto 2023.
  • Inštruktorji, trenerji oz. vaditelji imajo ustrezno strokovno izobrazbo oz. usposobljenost v skladu z 48. in 49. členom zakona o športu (ZŠpo-1).

Višina letne premije znaša:

  • Zavarovanje za SLO (letna premija na osebo) – 25 €
  • Zavarovanje za EU (letna premija na osebo) – 35 €

V znesku letne premije je že upoštevan 8.5 % davek na zavarovalne posle.

Za sklenitev zavarovanja izberite eno izmed spodnjih možnosti 

1. Pošljite prijavnico v papirnati obliki na naš naslov oz. skenirano na info@szlj.si.

2. Izpolnite elektronsko prijavnico spodaj (bodite pozorni za katero območje izpolnite prijavnico – SLO ali EU)

Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA, 13. oktobra 2023

Športna zveza Ljubljane vam bo po zaključku prijav na podlagi vaše prijave poslala račun za zavarovanje!

Skleni zavarovanje odgovornosti vaditeljev oz. trenerjev pri Zavarovalnici Triglav preko Športne zveze Ljubljane

Seznam trenerjev oz. vaditeljev za območje zavarovalnega kritja: SLOVENIJA
Seznam trenerjev oz. vaditeljev za območje zavarovalnega kritja: EVROPA (vključuje tudi Slovenijo)
Športna zveza Ljubljane bo podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2, oziroma vsakokratne veljavne nacionalne zakonodaje) samo v namene sklepanja tega zavarovanja!