Zavarovalno obdobje od 01. 10. 2022 do 01. 10. 2023 za teritorialno kritje – SLOVENIJA ali EVROPA

Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav nudi različna ugodna zavarovanja in mednje sodi tudi zavarovanje odgovornosti trenerjev, instruktorjev in vaditeljev.

Z Zavarovalnico Triglav smo se za člane Športne zveze Ljubljane dogovorili za naslednjo ponudbo:

  • zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
  • zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po škodnem dogodku (nesreči) znaša 45.000,00 € za osebe in 13.500,00 € za stvari,
  • zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega škodnega dogodka (istega vzroka).
  • Splošni pogoji zavarovanja odgovornosti.

Z Zavarovalnico Triglav smo se posebej dogovorili, da se v primeru prepovedi izvajanja športnih programov društev zaradi omejitev v povezavi s Covid-19, za čas omejitev prizna dobropis.

Pogoji za zavarovanje:

  • Društvo mora biti član Športne zveze Ljubljane s poravnano članarino za leto 2022.
  • Inštruktorji, trenerji oz. vaditelji imajo ustrezno licenco.

Višina letne premije je odvisna od števila prijavljenih oseb in bo znana po prejemu vseh prijav:

Število prijavljenih osebzavarovanje za SLO (letna premija na osebo)zavarovanje za EU (letna premija na osebo)
od 76 do 15026,75 €40,12 €
od 151 do 30023,04 €34,56 €
od 301 do 750 20,03 €30,05 €

V znesku  letne premije je že upoštevan 8.5 % davek na zavarovalne posle in še 10 % komercialni popust, ki ga je Športna zveza Ljubljane dogovorila z Zavarovalnico Triglav.

Za sklenitev zavarovanja izberite eno izmed spodnjih možnosti 

1. Pošljite prijavnico v papirnati obliki na naš naslov oz. skenirano na info@szlj.si.

2. Izpolnite elektronsko prijavnico spodaj (bodite pozorni za katero območje izpolnite prijavnico – SLO ali EU)

 

Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA, 16. septembra 2022

Športna zveza Ljubljane vam bo po zaključku prijav na podlagi vaše prijave poslala račun za zavarovanje!

 

Skleni zavarovanje odgovornosti vaditeljev oz. trenerjev pri Zavarovalnici Triglav preko Športne zveze Ljubljane

Seznam trenerjev oz. vaditeljev za območje zavarovalnega kritja: SLOVENIJA
Seznam trenerjev oz. vaditeljev za območje zavarovalnega kritja: EVROPA (vključuje tudi Slovenijo)
Športna zveza Ljubljane bo podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2, oziroma vsakokratne veljavne nacionalne zakonodaje) samo v namene sklepanja tega zavarovanja!