Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav d. d. in njihovimi povezanimi družbami sodeluje že več kot 20 let. V sklopu sodelovanja ponujamo našim članom in članicam, športnim klubom in društvom tudi različne ugodne oblike zavarovanj.

Zavarovanje Specialisti+ zagotavlja celovito zdravstveno obravnavo v primeru poškodb in bolezni.

Namenjeno je vsem vašim športnikom, trenerjem, zaposlenim, funkcionarjem in ostalim članom v vašem športnem društvu oz. klubu. Starostnih omejitev za sklenitev tega zavarovanja ni.

Višina mesečne premije, za zavarovanje preko Športne zveze Ljubljane, znaša 17.25 €. Zavarovanje je za vas veljavno s 1. dnem v mesecu, če pristopno izjavo oddate najkasneje do 15. v mesecu. Če se vključujete kasneje – po 1.9. 2020 (zavarovalno leto se beleži od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) bo vaša premija za tekoče zavarovalno leto ustrezno znižana, plačilo pa enkratno. V naslednjih letih bo plačilo izvedeno v enkratnem znesku za celo leto.

Zavarovanje Specialisti+ ima letno zavarovalno vsoto 30.000 € in vključuje:

 • Specialistično obravnavo specialistični pregledi na izbranih medicinskih področjih: angiologija, dermatovenerologija, gastroenterologija, ginekologija, kardiologija, nevrologija,
  oftalmologija, ortopedija, otorinolaringologija, proktologija, tireologija in urologija, za otroke tudi alergologija s pulmologijo ter nuklearna medicina, radiologija in kirurgija;
 • enostavne diagnostične preiskave kot npr. ultrazvok, rentgen, EKG, laboratorij in druge;
 • enostavne ambulantne posege kot npr. aplikacija blokade, punkcija, odstranitev tujka;
 • zahtevne diagnostične postopke kot npr. CT, magnetna resonanca, gastroskopija, kolonoskopija …;
 • zdravila (do 300 €);
 • ambulantno rehabilitacijo (do 300 €, ki zajema storitve ambulantne fizioterapije, vključno s pregledom specialista fiziatra, delovne terapije oziroma govorne terapije;
 • enodnevne posege kot npr. artroskopski poseg kolena, operacija kile, poseg na očesu, operacija karpalnega kanala, operacija krčnih žil …

Asistenčne storitve:

 • organizacija termina
 • informacije o čakalnih dobah
 • informacije o pravicah iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
  zavarovanja
 • informacije o vsebini zavarovanj
 • informacije o izvajalcih zdravstvenih
  storitev

Zdravstvene storitve:

 • Specialistična obravnava
 • Enostavne diagnostične preiskave
 • Enostavni ambulantni posegi
 • Zahtevne diagnostične preiskave
 • Ambulantna rehabilitacija (govorna terapija, delovna terapija, fizioterapija – vse skupaj do 300 €)
 • Zdravila (do 300 €)
 • Posegi

Ko zavarovanec prejme napotnico osebnega zdravnika, pokliče Zdravstveno točko na zavarovalnici (brezplačna številka 080 2664) in se dogovori za termin pri izvajalcu. Izvajalca izbere sam ali v sodelovanju z zavarovalnico. V preteklem letu so zavarovancem zagotovili termin pri specialistu v povprečju v manj kot 7 dneh.

Zavarovanje prinaša prednosti posameznemu zavarovancu, in sicer:

 • hiter dostop do zdravnika specialista,
 • asistenco v Sloveniji in v tujini,
 • zavarovanje brez soudeležbe,
 • vse storitve skladno s pogoji zavarovanja.

Kako se posameznik zavaruje preko Športne zveze Ljubljane?

Izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljite na naš naslov ali na info@szlj.si.

V primeru pritrdilnih odgovorov pri vprašalniku o zdravstvenem stanju (del pristopne izjave), lahko posameznika pred sklenitvijo zavarovanja, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d, zaprosi za dodatne informacije o zdravstvenem stanju in za zdravstveno dokumentacijo.

Na podlagi posameznikove pristopne izjave bo Športna zveza Ljubljane športnemu društvu oz. klubu izstavila račun. Zavarovalno kritje velja z prvim dnem v naslednjem mesecu, v kolikor je dokumentacija oddana do petnajstega v tekočem mesecu in račun poravnan skladno z datumom valute.

Zavarovalna polica velja za obdobje deset let in se avtomatsko podaljšuje na letni ravni. Izstop iz zavarovanja je možen kadarkoli, vendar po predhodnem obvestilu (do 15. v mesecu).

Oglejte si tudi dokumentacijo: