ZAVAROVANJE  ODGOVORNOSTI  vaditeljev in trenerjev za zavarovalno obdobje od 01.10.2019 do 01.10.2020 za teritorialno kritje – SLOVENIJA ali EVROPA

Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav nudi različna ugodna zavarovanja in mednje sodi tudi zavarovanje odgovornosti trenerjev, instruktorjev in vaditeljev. Zavarovancem enoletno zavarovanje poteče 1. oktobra, za novo obdobje pa je Športna zveza Ljubljane, z zavarovalnico sklenila novo ugodno ponudbo.

  • zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
  • zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po škodnem dogodku (nesreči) znaša 45.000,00 € za osebe in 13.500,00 € za stvari,
  • zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega škodnega dogodka (istega vzroka),

Višina letne premije za zavarovanje odgovornosti je odvisna od števila prijavljenih oseb in bo znana po prejemu vseh prijav:

Število prijavljenih oseb          zavarovanje za SLO          zavarovanje za EU

od 76 do 150                                    26,75 EUR                         40,12   EUR        letna premija na osebo

od 151 do 300                                  23,04 EUR                         34,56  EUR          letna premija na osebo

od 301 do 750                                  20,03 EUR                         30,05  EUR          letna premija na osebo

V znesku  letne premije je že upoštevan 8.5 % davek na zavarovalne posle in še 10 % komercialni popust, ki ga je Športna zveza Ljubljane dogovorila z Zavarovalnico Triglav.

Svoje člane lahko zavarujejo tudi tista društva – člani ŠZL, ki v preteklem letu tega zavarovanja niso sklenile.

Preberite:

Razpis za zavarovanje odgovornosti 2019-2020

Prijavnica za zavarovanje odgovornosti v Sloveniji

Prijavnica za zavarovanje odgovornosti za Evropo+Slovenijo

Splošni pogoji zavarovanja odgovornosti