Zavarovanja

Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav nudi različna ugodna zavarovanja in mednje sodi tudi zavarovanje odgovornosti trenerjev, instruktorjev in vaditeljev. Lani smo zavarovali 791 športnih strokovnjakov! Zagotovljena letna cena zavarovanja je le 20,03 EUR na osebo

Z zavarovalnico Triglav smo se za člane Športne zveze Ljubljane dogovorili za naslednjo ponudbo:

  • zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
  • zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po škodnem dogodku (nesreči) znaša 45.000,00 € za osebe in 13.500,00 € za stvari,
  • zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega škodnega dogodka (istega vzroka),
  • zavarovalni kraj je Republika Slovenija,

.

Višina letne premije za zavarovanje odgovornosti je odvisna od števila prijavljenih oseb in bo znana po prejemu vseh prijav, ki bodo do roka prispele na naslov Športne zveze Ljubljane !1. če bo število prijavljenih oseb: od 76 do 150 bo letna premija na osebo 26,75 EUR
2. če bo število prijavljenih oseb: od 151 do 300 bo letna premija na osebo 23,04 EUR
3. če bo število prijavljenih oseb: od 301 do 750 bo letna premija na osebo 20,03 EURV znesku letne premije je že upoštevan 8,5 % davek na zavarovalne posle in še 10 % komercialni popust, ki ga je Športna zveza Ljubljane dogovorila z Zavarovalnico Triglav.

razpis2017_18

2017_zav_odgovornosti

zavarovanje_prijavnica