ZAVAROVANJE  ODGOVORNOSTI  vaditeljev in trenerjev za zavarovalno obdobje od 01.10.2018 do 01.10.2019 za teritorialno kritje – SLOVENIJA ali EVROPA

Športna zveza Ljubljane z Zavarovalnico Triglav nudi različna ugodna zavarovanja in mednje sodi tudi zavarovanje odgovornosti trenerjev, instruktorjev in vaditeljev. Zavarovancem enoletno zavarovanje poteče 1. oktobra, za novo obdobje pa je Športna zveza Ljubljane, z zavarovalnico sklenila novo ugodno ponudbo.

  • zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče,
  • zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za splošno vadbo. Zavarovalno kritje po škodnem dogodku (nesreči) znaša 45.000,00 € za osebe in 13.500,00 € za stvari,
  • zavarovalni vsoti predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice oz. odškodnine po enem škodnem dogodku. Zavarovalni primer je eden ali več odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz enega škodnega dogodka (istega vzroka),

Višina letne premije za zavarovanje odgovornosti bo odvisna od števila prijavljenih oseb in bo znana po prejemu vseh prijav:

 

Število prijavljenih oseb                        zavarovanje za SLO                     zavarovanje za EU

od   76   do    150                                            26,75  EUR                                      40,12   EUR                     letna premija na osebo

od   151   do   300                                           23,04  EUR                                     34,56  EUR                      letna premija na osebo

od  301   do   750                                           20,03  EUR                                      30,05  EUR                     letna premija na osebo

 

N   O   V   O

V letu 2018 vam ponujamo tudi zavarovanje trenerjev oz. vaditeljev za teritorialno kritje EVROPA.

V znesku  letne premije  je že upoštevan  8,5 % davek na zavarovalne posle in še 10 % komercialni popust, ki ga je Športna zveza Ljubljane dogovorila z Zavarovalnico Triglav.

Svoje člane lahko zavarujejo tudi tista društva – člani ŠZL, ki v preteklem letu tega zavarovanja niso sklenile.

 

Preberite:

Splošni pogoji zavarovanja odgovornosti

Razpis za zavarovanje odgovornosti za leto 2018/19