Športna zveza Ljubljane se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenje športnih zvez, že nekaj let vključuje s svojimi članicami in člani v kampanjo spodbujanja športnega obnašanja in športnega ravnanja v duhu fair playa. Pri izvedbi programa fair playa Športna zveza Ljubljane glede na njeno delovanje izvaja nekaj osnovnih promocij:

  • Promocija športnega navijanja na športnih tekmovanjih kot so velika mednarodna športna tekmovanja, tekmovanja na področju državnih, medobčinskih in občinskih tekmovanjih v množičnih in individualnih športih, tekmovanja nacionalnih športnih panožnih zvez, občinska in medobčinska šolska športna tekmovanja, rekreativna tekmovanja, rekreativna tekmovanja za upokojence in starejše od 65. leta naprej, tekmovanja za socialno ogrožene skupine, tekmovanja športnikov invalidov. Prav tako zveza promovira vrednote fair playa na športnih prireditvah, ki so namenjena predšolskim otrokom.
  • Promocija športnega ravnanja športnikov, trenerjev, športnih delavcev in staršev športnikov.
  • Promocija družbene odgovornosti z vidika varovanja okolja, medsebojnih odnosov v športu in zaščita pred nepravilnostmi in zlorabami v športu. Sem se navezuje promocija Kodeksa OKS-ZŠZ za varovanje okolja in narave in Etičnega kodeksa OKS-ZŠZ, usklajenega z Agendo 2020, MOK smernic za zaščito otrok v športu, Konvencijo Sveta Evrope za preprečevanje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj.
  • Promocija športnega obnašanja v sodelovanju z mediji (promocijo športnega obnašanja, predstavitev primerov zglednega ravnanja, izpostavitev primerov neustreznega ravnanja …).
  • Nominiranje izjemnih primerov športnega obnašanja, ki podeljujejo priznanja na področju fair playa posameznikom, društvom/klubom, panožnim zvezam ali drugim organizacijam na področju športa. Nominacija za podelitev priznanja na področju fair playa se lahko podeli tudi na področju društvene odgovornosti in trajnostnega razvoja na področju športa.
  • Spodbujanje športnih organizacij k uveljavljanju etičnih in moralnih vrednot ter trajnostnega in transparentnega poslovanja, delovanja društev in klubov.
  • Športna zveza Ljubljane kot posrednik oziroma informator promovira v Mestni občini Ljubljana uporabo linije Žvižgavka za sporočanje in obveščanje nepravilnosti v športu, neprimernega ravnanja športnih organizacij, športnih delavcev, trenerjev, sodnikov in športnikov.
  • Aktivnosti za preprečevanje zlorabe športnih tekmovanj. Sem predvsem sodita nameščanje rezultatov tekmovanj in zlorabe vezane na načrtovanje, organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj.

Športna zveza Ljubljane lahko sledi področjem in pri vsakem opiše na katerih tekmovanjih, prireditvah, športnih dogodkih ali preko katerih medijev, se bo to spodbujalo.