Z izvedbo projekta že vrsto letu sodelujemo s svojimi člani. Program vadbe poteka pod strokovnim vodstvom, koordinacijo programa pa vodi Športna zveza Ljubljane. Vadeči se v sklopu vadbe, ki je brezplačna, udejstvujejo v različnih športnih panogah aktivnostih. Vadba je namenjena upokojencem in starostnikom nad 65. letom.

Vadbe potekajo v dvorani Športni center Triglav in v dvorani BU BA na Vodovodni cesti 25 in se izvaja 4 krat tedensko.

V spomladanskem poletnem in jesenskem času, v lepem vremenu se vadba izvede tudi zunanjih igriščih in na zunanjem gimnastičnem poligonu na Vodovodni cesti 25. Vadba se izvaja v neposredni bližini dvorane Športni center Triglav in dvorane BU BA, zato so vadečim v času zunanje vadbe v dvoranah na voljo garderobe in sanitarije.  

Poglavitni cilj programa je krepitev in ohranjanje samostojnosti ter telesnega in duševnega zdravja, ter podpora pri vztrajanju v lastnem domačem okolju. Prav tako je pomembna tudi podpora pri samostojnemu odločanju o lastnem načinu življenja še posebej takrat, ko gre za ljudi s starostnimi, telesnimi ali duševnimi spremembami. Pomembna je tudi krepitev sposobnosti, ki je potrebna za obvladovanje vsakdanjih nalog, vzdrževanje socialnih stikov in ohranjanje integracije v družbeno dogajanje. Menimo, da izvedba programa pripomore pri preprečevanju osamitve in spodbuja starostnike pri sodelovanju pri različnih športnih in ostalih aktivnostih.

Smatramo, da omenjene cilje dosegamo, saj smo starostnikom z možnostjo vključevanja v naš program ponudili prav zgoraj navedene elemente, zato bomo v bodoče z obstoječim programom tudi nadaljevali.

Program sofinancira Fundacija za šport.