Z izvedbo projekta že vrsto letu sodelujemo z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, ki v sklopu našega programa izvaja vadbo s svojimi člani. Program vadbe poteka pod strokovnim vodstvom, koordinacijo programa pa vodi Športna zveza Ljubljane. Vadeči se v sklopu vadbe, ki je brezplačna, udejstvujejo v različnih športnih panogah kot so: namizni tenis, kegljanje, streljanje, balinanje, mini nogomet, telovadba, … Vadba je namenjena upokojencem in starostnikom nad 65. letom.

Vadbe potekajo v dvorani Športni center Triglav na Vodovodni cesti 25, na objektih Športa Ljubljane, kegljišče na Staničevi 41, strelišče na Dolenjski cesti 11, dvorana Krim, Ob Dolenjski železnici 50 in na balinišču ŠD Šiška na Jezerski ulici 5 v Ljubljani. Redna vadba za aktivno in zdravo staranje za vse-vadbo za starejše se izvaja 5 krat tedensko v dopoldanskem in popoldanskem času.

Poglavitni cilj programa je krepitev in ohranjanje samostojnosti ter telesnega in duševnega zdravja, ter podpora pri vztrajanju v lastnem domačem okolju. Prav tako je pomembna tudi podpora pri samostojnemu odločanju o lastnem načinu življenja še posebej takrat, ko gre za ljudi s starostnimi, telesnimi ali duševnimi spremembami. Pomembna je tudi krepitev sposobnosti, ki je potrebna za obvladovanje vsakdanjih nalog, vzdrževanje socialnih stikov in ohranjanje integracije v družbeno dogajanje. Menimo, da izvedba programa pripomore pri preprečevanju osamitve in spodbuja starostnike pri sodelovanju pri različnih športnih in ostalih aktivnostih.

Smatramo, da omenjene cilje dosegamo, saj smo starostnikom z možnostjo vključevanja v naš program ponudili prav zgoraj navedene elemente, zato bomo v bodoče z obstoječim programom tudi nadaljevali.