Trimčkovi športni dnevi – mini olimpijada so projekt namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem 1. triade. Namen projekta je predstavitev in spodbuda otrokom k športni aktivnosti. Otroci na prireditvi spoznavajo različne športne aktivnosti.

Prav za predšolske otroke je obisk športnega dne pravi praznik in doživetje, še posebej ker se tam srečajo z športnimi poligoni, kjer skupaj z vaditelji preizkusijo različne športne panoge. S pomočjo naših društev otrokom pripravimo vodeno vadbo skozi športne poligone različnih športnih panog. Vsaj enako pomemben pa je tak dogodek tudi za športne klube oziroma društva, ki imajo vse možnosti za lastno predstavitev na izviren način, s tem pa morda prepričajo in privabijo kakšnega malčka v svoj klub ali pa mu šport vsaj naredijo privlačen.

V okviru Tedna športa v Ljubljani in sejma Narava zdravje pripravljamo dvodnevno športno razgibavanje in spoznavanje nekaterih športnih prvin za osnovnošolce in predšolske otroke zainteresiranih ljubljanskih šol in vrtcev. Na Kongresnem trgu ter na Gospodarskem razstavišču v mesecu septembru in novembru organiziramo športni dan, kjer otroci preko različnih aktivnosti spoznavajo športno abecedo.

Razveseljuje dejstvo, da postaja program zelo prepoznaven med ljubljanskimi vrtci in šolami, saj je zanimanje zanj precejšnje že v času, ko razpis še ni poslan v javnost in mi se bomo trudili, da bomo projekt uspešno vodili še naprej.