Doping je po razlagi Sveta Evrope vsaka uporaba substanc ali postopkov, ki jih mednarodna in nacionalna športna združenja prepovedujejo. Te sicer lahko izboljšajo fizične sposobnosti posameznikov, a lahko tudi drastično spremenijo človeško telo in biološke funkcije. So izjemno nevarne in v nekaterih primerih smrtonosne. Negativni učinki, ki jih prepovedane snovi (doping) lahko imajo na telo posameznika, so lahko daljnosežni, zato športniki ne bi smeli uporabljati teh substanc samo zato, da bi dosegli boljše rezultate in uspeh.

Doping največkrat povezujemo z vrhunskim, profesionalnim športom. Na žalost pa dopinga ne uporabljajo le športniki, ki se borijo za medalje na najvišjem nivoju, temveč tudi rekreativni športniki. V zadnjih dvajsetih letih naj bi se zloraba prepovedanih snovi med rekreativnimi športniki s 5 odstotkov povečala na 20 odstotkov. Razlogi za uporabo dopinga med rekreativci temeljijo predvsem na osebnostnih karakteristikah posameznika ter dostopnosti do prepovedanih snovi, ki pa so preko spleta dostopne praktično vsakomur.

Pri nas za ozaveščanje, kontrolo in sankcioniranje skrbi nacionalna agencija SLOADO, s katero skozi različne programe sodeluje tudi Športna zveza Ljubljane.