Podatki, ki jih boste oddali preko tega obrazca so namenjeni izključno posodobitvi evidence o članih Športne zveze Ljubljane.

Podatki o društvu

Podatki o kontaktni osebi društva