Športna zveza Ljubljane v sodelovanju z Športnim centrom Triglav letos prireja že XIX. Zimsko ligo Ljubljane v malem nogometu. Liga poteka med vikendi v dvorani Športni center Triglav na Vodovodni cesti 25 ali tako imenovani »Jami«.

Tudi letos bo liga potekala v več starostnih kategorijah. Najmlajši nogometaši bodo ligo lahko igrali v kategorijah U8, U9, U10 in U11, podrobnejši razpis za mlajše kategorije objavljamo na naslednji povezavi ZL razpis mlade kategorije 1819

Objavljamo tudi povezavo na kateri lahko dobite prijavnico za mlajše kategorije ZL prijavnica mlade kategorije 1819

V malo nogometni Zimski ligi Ljubljane se bodo tako kot pretekle sezone tudi v tej med seboj pomerile članske in veteranske ekipe. Člani in veterani bodo igrali po sistemu 5 +1, člani z manj odbojno žogo št. 4, veterani pa z odbojno žogo št. 5.

V naslednjih povezavah objavljajmo razpis za člansko in veteransko kategorijo ZL razpis člani veterani 1819 in pa prijavnico ZL prijavnica člani veterani 1819.

Vse dodatne informacije lahko dobite; Klemen Sodržnik 040 241 561 ali pa pišete na; klemen.sodrznik@siol.net 

Program ljubljanskih rekreativnih lig sofinancira Mestna občina Ljubljana.

 

 

 

 

 

V nedeljo, 21.10.2018 je v dvorani Športni center Triglav potekal turnir v mini rokometu. Izvajalec turnirja je bil Moški rokometni klub Ljubljana, celotni program Športnih iger mladih pa izvaja s svojimi člani Športna zveza Ljubljane.

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje Športne igre mladih v mini rokometu se se po nekaj letnem premoru ponovno vračajo z novo mlajšo generacijo rokometašev. Na turnirju je sodelovalo okoli 150 mladih rokometašev iz različnih ljubljanskih osnovnih šol.

 

 

 

 

 

 

Otroci, ki so se udeležili tekmovanja so prejeli spominske medalje. Glede na velik odziv mladih rokometašev lahko v naslednjem letu pričakujemo še več mladih rokometašev. Pohvala za izvedbo gre tudi Moškemu rokometnemu klubu Ljubljana, ki je turnir v mini rokometu izpeljal odlično. Naslednje tekmovanje, ki bo sledilo je tekmovanje v judu, sledilo pa bo še tekmovanje v odbojki.

 

 

 

 

 

Tekmovanje Športne igre mladih 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljane in Fundacija za šport.

Bližajo se jesenske počitnice, znane tudi kot krompirjeve počitnice. V kolikor še ne veste kam in komu bi med jesenskimi počitnicami zaupali vašega otroka imamo za vas rešitev. Vaš otrok bo lahko čas preživel v počitniškem varstvu, ki ga organizira Športna zveza Ljubljane s svojima članoma Judo klubom Bežigrad in Plesnim centrom Feniks.

 

Varstvo otrok bo potekalo v dvorani Športni center Triglav, v dvorani Judo kluba Bežigrad in prostorih Plesnega centra Feniks na Vodovodni cesti 25 za Bežigradom.

Program počitnic bo potekal v športnem duhu, za to bosta poskrbela Judo klub Bežigrad in Plesni center Feniks. Otroci se bodo med počitniškim varstvom lahko seznanili z osnovam juda in plesa, potekale pa bodo tudi razne igre z žogo, štafetne igre, ustvarjalne delavnice v primeru lepega vremena bodo aktivnosti potekale tudi zunaj. Jesensko počitniško varstvo otrok je brezplačno.

Število otrok je omejeno,  prijave otrok bodo potekale vse do srede, 24. oktobra oziroma do zapolnitve mest po e-pošti info@szlj.si bostjan.pungrcar@siol.net dodatne informacije lahko dobite tudi na telefon 01/434 72 92.

projekt počitniškega varstva otrok sofinancira Fundacija za šport.

 

V nedeljo, 21.10.2018 bo v dvorani Športni center Triglav potekal turnir v mini rokometu. Izvajalec turnirja je Moški rokometni klub Ljubljana, celotni program Športnih iger mladih pa izvaja s svojimi člani Športna zveza Ljubljane.

Na tekmovanju se bodo predstavile ekipe rokometnih krožkov iz ljubljanskih osnovnih šol. Pričakujemo okoli 150 mladih rokometašev.

Obiskovalci, mladi rokometaši in njihovi starši bodo lahko na turnirju pridobili tudi vse informacije o vadbi v klubu in na krožkih po Osnovnih šolah.

Tudi na turnirju mini rokometa bomo tako, kot na vseh dosedanjih tekmovanjih izpostavili pomen vrednosti sodelovanja, prijateljstva in Fair playa v športu. Protokol Fair Playa s prisego za športnike, trenerje in sodnike bo tudi na mini rokometnem turnirju izpeljal predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Otroci, ki se bodo udeležili tekmovanja bodo prejeli spominske medalje. Naslednje tekmovanje, ki bo sledilo je tekmovanje v odbojki, sledilo pa bo še tekmovanje v judu. Program in vabilo, ki ga je objavil Moški rokometni klub Ljubljana si lahko ogledate na naslednji povezavi Turnir v mini rokometu 2018

Tekmovanje Športne igre mladih 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljane in Fundacija za šport.

 

Predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport, mora po novem podati vsak posamezni strokovni delavec sam. Predlogu je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Vloge (z izpolnjenim obrazcem) morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

  • diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce)
  • listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1)
  • diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), izpolnjuje pogojev za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu le za določen čas – to je do 24. 6. 2020. Zakon o športu namreč v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa:

  1. Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
  2. Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
  3. Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon).

Torej, strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj, ki jih bo sprejel minister, pristojen za področje športa, na predlog pristojnega predlagatelja v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije.

 

prihajajočo soboto bo v dvorani Športni center Triglav potekalo tekmovanje v košarki. Izvajalec tekmovanja je Športno društvo Otroška košarkarska šola Ljubljana, celotni program Športnih iger mladih pa izvaja s svojimi člani Športna zveza Ljubljane.

Na tekmovanju bodo sodelovali otroci ljubljanskih osnovnih šol v starostni kategoriji od 6. do 12. leta starosti. Na tekmovanju se pričakuj okoli 200 mladih košarkašev. Dogodek se bo pričel z nagovorom organizatorja in predstavnika Športne zveze Ljubljane. Med drugimi bomo izpostavili tudi pomen vrednosti sodelovanja, prijateljstva in Fair playa v športu. Protokol Fair Playa s prisego za športnike, trenerje in sodnike bo izpeljal predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Otroci, ki se bodo udeležili tekmovanja bodo prejeli spominske medalje. Naslednje tekmovanje, ki bo sledilo je tekmovanje v rokometu. Sledili pa bosta še tekmovanji v judu in odbojki.

Tekmovanje Športne igre mladih 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljane in Fundacija za šport.

 

Mlade judoistke in judoisti Judo kluba Golovec so se septembra na Malti izpopolnjevali o človekovih pravicah, o socialnem vključevanju in boju proti psihičnemu in fizičnemu nasilju med mladimi.

Na evropskem projektu Bullying vs sports, ki se ga je udeležilo 59 mladih iz Estonije, Nemčije, Belgije, Madžarske, Gruzije, Slovenije in Malte so judoke poleg skupne vadbe juda, sledili delavnicam, razpravam, izpopolnjevanju angleškega jezika, kulturnim dejavnostim in timskemu delu. Namen mednarodnega projekta je prenos znanj in orodij za učinkovito odpravljanje psihičnega in fizičnega nasilja med mladimi ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Judoke so se z Malte vrnili polni novih vtisov, novih znanj in prijateljstev po celi Evropi.

Razvojni projekti prinašajo več kot le mednarodno vpetost kluba

Judu poleg športne komponente pripisujemo še poučevanje filozofije, izobraževanje in sistemski pristop k osebnostni rasti in načinu življenja. V Judo klubu Golovec omenjene vidike uspešno prepletamo skozi razvojne projekte. T.i. evropski projekti so p

ogosto zgodbe o uspehu, kjer na vnaprej določeno temo sodelujejo projektni partnerji in njihovi člani iz različnih evropskih držav. Teme so aktualne in družbeno odgovorne kot npr: prosto

voljstvo, integracija, vključenost, solidarnost ali enakopravnost. Namen razvojnih projektov je prenos znanja med udeleženci in spoznavanje primerov dobrih praks iz vse Evrope.

»Razvojni projekti so več kot le mednarodna vpetost našega kluba; prvenstveno gre za mreženje in sklepanje novih prijateljstev ter širjenje novih znanj s pomočjo enotnega- judo jezika, ki je vseskozi rdeča nit medkulturnega sodelovanja evropske judo družine.« pove Nuša Lampe, direktorica.

 

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je način neformalnega učenja, prijateljstva in t.i. aktivnega državljanstva. Judo ima povezovalno vlogo, zato vodstvo kluba ocenjuje, da je potrebno sodelovati pri tovrstmnih projektih, ki mladim judokam da več kot le športno udejstvovanje.

 

Vključenost

Socialna vključenost je vidnejša tema evropske kohezijske politike, ki se spodbuja tudi skozi šport v projektih; ti vključujejo pridobivanje široke palete znanj na določeno temo ter sočasno izpopolnjevanje juda na mednarodnem nivoju. Judo poudarja inkluzivnost kot vrednoto v lastni filozofiji in judoke na tatamiju govorijo univerzalni judo jezik, ne glede na njihov socialni ali ekonomski status, njihovo barvo polti ali veroizpoved.

 

Izobražvanje

Mladi, vključeni v projekte osvajajo nova znanja in veščine tudi izven tatamija. Skozi delavnice soustvarjajo zanimive zgodbe, nadgrajujejo znanja tujih jezikov, se učijo medkulturnosti, strpnosti, potujejo po Evropi in zrelostno in osebnostno napredujejo.

 

Prijateljstvo

Prijateljstva, ki pogosto postanejo vseživljenjska, so en dragocenejših izplenov projektnega sodelovanja. Predstavniki različnih judo timov v mednarodnih projektih imajo priložnost na enem mestu spoznati in se družiti s preko 50 sovrstniki iz različnih delov Evrope, iz različnih jezikovnih, socialnih in ekonomskih okolij.

 

Tekst: Špela Lampe

Judo klub Golovec

V soboto, 06.10.2018 je na Vodovodni cesti 25 ali v tako imenovani “Jami” potekal 2. Dan športa v Jami, ki ga je organizirala Športna zveza Ljubljane skupaj s svojimi člani. Na dogodku so sodelovali Judo klub Bežigrad, Športno društvo Sokol Bežigrad, Plesni center Feniks, Nogometni klub Olimpija Ljubljana, Športni center Triglav in Društvo šola zdravja.

Prireditev je kljub slabi napovedi vremena potekala na zunanjem športnem poligonu, zunanjem asfaltnem malo nogometnem in zunanjem košarkarskem igrišču. Vreme nam je služilo čez celotno prireditev, bilo je toplo in sončno. Društva in klubi, ki domujejo v Jami so se predstavili s svojimi dejavnostmi:

Ob 9. uri so se na nogometnih igriščih Nogometnega kluba Olimpija pričele nogometne tekme mlajših selekcij.

Pod taktirko izkušenih vaditeljic plesa Plesnega centra Feniks je sledil otvoritveni ples v katerem so sodelovali vsi udeleženci dneva športa v Jami.

Društvo Šola zdravja Ljubljana je izpeljalo jutranjo telovadbo, tako imenovano 1000 gibov katera zajema razgibavanje celotnega telesa od glave do prstov na nogi. Namen jutranje vadbe je da zbudi telo in ga pripravi na celodnevne dejavnosti.

Športni center Triglav je na zunanjem košarkarskem igrišču izpeljal hitrostno metanje trojk, za uspešno izvedene mete so udeleženci prejeli praktične nagrade. Metanje trojk je potekalo v dveh delih in sicer za otroke, ki so metali s razdalje osebnih metov 

in za starejše, ki so metali na trojki.

 

Športno društvo Sokol Bežigrad je prikazal demonstracijo gimnastičnih vaj na zunanjem poligonu in na mali prožni ponjavi.

Ogrevanje in napotke gimnastičnih vaditeljev so na zunanjem poligonu izkoristili tudi mladi bežigrajski judoisti.

Svoj nastop na bradlji pa so prikazali tudi veterani ŠD Sokol Bežigrad, ki so se več kot odlično izkazali in hkrati dokazali, da šport krepi telo in duha.

Judo klub Bežigrad je izpeljal trening juda, kateri je zajemal demonstracijo judo padcev, osnovnih judo metov, končnih prijemov, sledil pa je odprti trening juda na katerem so se v osnovah juda preizkusili tudi ostali obiskovalci.

Prireditev smo zaključili s skupinskim plesom, ki sta ga vodili vaditeljici Plesnega centra Feniks.

Ženska ljubljanska odbojkarska liga–ŽLRL

Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana vabi k sodelovanju na Žensko ljubljansko odbojkarsko ligo – ŽLRL, ki poteka že dvanajsto leto zapored.

Prvi krog tekmovanja se prične v nedeljo 21.10.2018. Sistem tekmovanja bo podoben lanskemu, najprej kvalifikacije za uvrstitev v A in B ligo. Tudi letos bo razpored tekem znan že na začetku sezone oziroma takoj, ko dobimo prijave vseh ekip. Ekipe se lahko prijavijo v tekmovanje do srede, 10.10.2018.
Več informacij lahko dobite na naslednji povezavi http://www.volleyballjubljana.si/razpis-za-tekmovanje.html, prijavnica pa na povezavi https://www.volleyballjubljana.si/prijavnica-zlrl.html.
Prijavi se lahko 14 igralk ali tudi več, cilj je da so ekipe čim številčnejše, da med letom ne prihaja do odpovedi. Za finalni turnir pa velja pravilo, da lahko nastopijo le igralke, ki so odigrale zadostno število tekem med letom.

Prijave ekip za sezono 2018/2019 že potekajo!
Vse informacije dobite na naši spletni strani na: http://www.volleyballjubljana.si/zenska-ljubljanska-rekreativna-liga-201415.html in pri vodji tekmovanja Katarini Vraber – Ketty na 041-863-652 in ketty.vraber@hotmail.com.

Program ljubljanskih rekreativnih lig sofinancira Mestna občina Ljubljana za koordinacijo pa skrbi Športna zveza Ljubljane.

V Športnem parku Ludus Črnuče, kateri ima največje število igrišč za odbojko na mivki v Sloveniji, bo v sezoni 2018/2019 Športno društvo Ludus organiziralo in izvajalo Rekreativno ligo v odbojki na mivki 2018/2019. Liga bo potekala od meseca oktobra 2018 do meseca maja 2019.

Na ligi bodo lahko sodelovale tako moške kakor tudi ženske ekipe. V moški kategoriji se pričakuje 30 ekip prav tako tudi v ženski kategoriji. Ekipe, bodo razvrščene v 6 lig pri moških in 6 lig pri ženskih ekipah. Poleg tekmovalnega značaja bo poskrbljeno tudi za zabavo v obliki spremljevalnih aktivnosti z različnimi oblikami gibanja kot so razne igre, skupinske vaje in vaje z namenom izboljšanja motoričnih lastnosti vadečih predvsem pri gibanju v oteženih okoliščinah oz. gibanje na mivki. Vsaka ekipa ob prijavi prejme uradni dres lige katerega mora nositi v času tekmovanja.

Liga združuje igralce vseh vrst in starosti ter skrbi za razvoj te vedno bolj priljubljene panoge tudi v zimskem času, zato zaradi velikega zanimanja za ligo pričakujemo, da bo v prihodnje ekip še več in s tem prepoznavnost in udeležba ekip v ligi še večja. Na naslednji povezavi objavljamo razpis Razpis rekreativne lige v odbojki na mivki – Ludus Beach Liga 2018 objavljen pa je tudi že koledar tekmovanj  http://ludusbeachliga.ludus.si/koledar-ludus-beach-liga-2018-19/  , pravila in pogoje si lahko ogledate na povezavi http://ludusbeachliga.ludus.si/pravilnik-lige/

V kolikor bi želeli sodelovati v Rekreativni ligi v odbojki na mivki pa se lahko prijavite na naslednji povezavi http://ludusbeachliga.ludus.si/prijava-ludus-beach-liga/ . Za vse informacije glede lige se lahko obrnete na  Alena 014 602 482.

Program ljubljanskih rekreativnih lig sofinancira Mestna občina Ljubljana za koordinacijo pa skrbi Športna zveza Ljubljane.

Vabljeni v Športni park LUDUS Črnuče.