Za vikend se obeta pravšnje vreme za rekreacijo, zato Športno društvo Zavor in Četrtna skupnost Sostro vabita k obisku rekreativnih dejavnosti v okviru Športnega vikenda ČS Sostro.

V okviru tega bodo v petek, 8. oktobra pripravili:

  • ob 17. uri tek po trasi Molniškega tega – dobimo se pred Zadružnim domom Zadvor,

– ob 18. uri popoldanski pohod na Orle – dobimo se na Urhu (potrebna je čelna svetilka, zaželene so pohodniške palice in ustrezna obutev).

V soboto 9. oktobra pa vabijo:

  • ob 9. uri na tradicionalni kostanjev kolesarski maraton,
  • ob 10. uri na otok športa pri Brunarici Zadvor in vodeno vadbo po trimu.

V okviru Športnega vikenda ČS Sostro so vse nedeljske vadbe brezplačne. Sofinancerja sta Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Po 25. juniju 2021, ko smo obeležili trideseto obletnico osamosvojitve Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države, se približujemo 15. oktobru, ko bomo praznovali trideseto obletnico ustanovitve krovne slovenske športne organizacije – Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Ob tej priložnosti objavljamo razmišljanje Tomislava Levovnika o tej temi.

Tomislav Levovnik, prejemnik Bloudkove in Rožančeve nagrade, je bil že od zgodnje mladosti predan športu, najprej kot aktivni tekmovalec v alpskem smučanju in igralec rokometa, nato pa poklicno in ljubiteljsko – kot športni delavec.

Prispevek si lahko prenesete ali ogledate na povezavi.

Na Vodovodni cesti 25, v tako imenovani »Jami«, je tudi letos potekala športna prireditev, na kateri se predstavijo zainteresirana bežigrajska športna društva in klubi, člani Športne zveze Ljubljane. Prireditev je potekala v soboto, 2. oktobra, ŠD Sokol Bežigrad, Plesna šola Feniks, Judo klub Bežigrad, NK Olimpija Ljubljana in Športni center Triglav pa so v svojih vadbenih prostorih in na zunanjih športnih površinah pripravili predstavitve svojih športnih panog. V sklopu dogodka so na sosednji umetni travi NK Olimpija potekale tekme mlajših selekcij, na zunanjem asfaltnem malonogometnem igrišču pa je potekala vadba za starejše.

Program sofinancirata Fundacija za šport in Mestna občina Ljubljane.

Športna zveza Ljubljane in Zavarovalnica Triglav d. d. že več kot desetletje, ob začetku vadbene sezone, ponudita klubom, društvom in zavodom, članom ŠZL, ugodno zavarovanje odgovornosti vaditeljev in trenerjev.

Zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče. Zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za vadbo.

Glede na odziv društev in trenerjev zavarovanje predstavlja pomembno ponudbo Športne zveze Ljubljane svojim članom, klubom in društvom.

V preteklem letu smo zavarovali več kot 800 trenerjev in to številko smo dosegli tudi letos.

Objavljamo razpis Zimske lige v malem nogometu za pokal Športne zveze Ljubljane 2021/2022. Ligaško tekmovanje bo potekalo v dvorani Športni center Triglav v starostnih kategorijah U8, U9, U10 in U11. Liga se bo pričela v mesecu novembru in bo potekala do predvidoma konca meseca marca 2022. Igralni dnevi bodo med vikendi, med šolskimi počitnicami in prazniki liga ne bo potekala.

Za informacije o tekmovanju lahko pokličete 040 241 561 Klemen Sodržnik, ali pišete na klemen.sodrznik@siol.net, razpis in prijavnico lahko najdete na spletni strani Športni center Triglav https://www.sctriglav.si/2021/09/29/xxi-zimska-liga-ljubljane/

V nadaljevanju objavljamo razpis za Otroške zimske lige v malem nogometu za pokal Športne zveze Ljubljane 2021/2022.

Četrtna skupnost Šentvid v soboto, 2. oktobra, med 11. in 15. uro vabi na rugby igrišče Oval na že tradicionalno jesensko srečanje, na katerem se bodo predstavila društva, ki delujejo na področju ČS Šentvid pa tudi javne ustanove in naše ČS. Kot običajno se bodo pridružila tudi javna podjetja Mestne občine Ljubljana, vojska, policija, reševalci, Gorska reševalna služba in še kdo. Poskrbeli bodo za zanimiv program, lahko se boste preizkusili v ponujenih dejavnosti, poskrbljeno pa bo tudi za animacijo otrok in seveda tudi lačni in žejni ne boste!

Vabljeni!

Prireditev sodi program Razgibajmo Ljubljana, ki ga sofinancira Fundacija za šport.

Vlada Republike Slovenije je na 264. dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 146/21 dne 11. 9. 2021 in bo začel veljati v sredo, 15. 9. 2021.

Vlada je prav tako:
– podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
– podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
– sprejela Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 10.9.2021).

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

1. Veljavnost izpolnjevanja pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti je skrajšana iz 240 na 180 dni.
Pogoj PCT prebolevnosti oseba izkazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta­rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od 180 dni. Za podaljšanje veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnosti se morajo prebolevniki cepiti najkasneje do roka veljavnosti dokazila o prebolevnosti z enim odmerkom v Sloveniji priznanih cepiv (t.j. v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov).    

2. Pogoj PCT je predpisan za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to ali delo poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opra­vljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi ne glede na to ali delo opravljajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce (tudi v športu) še naprej šteje testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem je samotestiranje za potrebe dela potrebno izvajati na delovnem mestu, pri čemer delodajalec določi čas in kraj samotestiranja. Kot PCT pogoj testiranja za delavce po novem velja tudi HAG test, ki ga organizirajo delodajalci, če se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih

3.  Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike oziroma udeležence športnih programov, ne glede na to ali potekajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomen, da morajo PCT pogoj izpolnjevati športniki za udeležbo na organiziranih treningih in tekmovanjih, rekreativci za udeležbo na  organizirani vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na športnih prireditvah.
Osebam, ki so mlajše od 12 še naprej ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje zadošča za udeležbo v vseh organiziranih športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih (tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih).

4. Sprememba izjem od karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo s COVID-19.
Po novem se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno na domu, če je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oz. pozitivnega testa PCR minilo manj, kot 180 dni, če je bila polno cepljena zoper COVID-19 in je vzpostavitve zaščite minilo manj, kot 9 mesecev ter če je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ 180 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega rezultata testa PCR cepljena z enim odmerkom cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja. Sprememba velja od 10. 9. 2021.

5. Obveznost uporabe zaščitne maske in ohranjanja razdalje ostaja enaka.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

6. Financiranje testiranja na virus SASR-CoV-2 za potrebe športa ostaja enako.
Strošek izvajanja testiranja za delavce v športu, morajo zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno izvaja dejavnost.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za osebe, ki se za­radi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazu­jejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe stare od 12. do 18. leta starosti za namen udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki športnih storitev (vadeči – športniki in rekreativci, ki so starejši od 18 let in gledalci športnih prireditev starejši od 12 let) krijejo sami strošek testiranja, ki je pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT.
Povračilo stroškov za športnike ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje športnih tekmovanj, je pod pogoji iz PKP7 možno uveljavljati še do konca leta 2021. Pri uveljavljanju stroškov je od 25. 8. 2021 dalje potrebno  upoštevati sklep Ministra za zdravje št. 181-154/2021/22 o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

Pregled veljavnih omejitev je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS. Predlagamo, da redno spremljate veljavne omejitve na navedeni spletni strani.

V soboto se bo v Športnem centru Dolgi most pričela Ljubljanska rekreativna liga v badmintonu 2021/2022, ki jo že vrsto let v skupnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljane in Športno zvezo Ljubljane vodi in izvaja Badminton klub Ljubljana. Prvi del lige bo potekal v jesenskem delu leta 2021, drugi pa predvidoma v spomladanske delu leta 2022. Prijave za sobotno sodelovanje na ligi so odprte do četrtka, 09.09.2021 do 24. Ure, prijavite se lahko preko spletne aplikacije tournamentsoftweare, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na vodjo tekmovanja g. Gašperja 041 323 966 ali pa pišete na info@badmintonljubljana.si.

Za udeležence Ljubljanske rekreativne lige v badmintonu 2021/2022 je pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) obvezen, poleg tega pa morajo upoštevati tudi vsa aktualna priporočila za preprečevanje širjenja virusa (vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje obraznih mask, razkuževanje rok, higiena kašlja, …).

Ljubljansko rekreativno ligo v badmintonu 2021/2022 sofinancira Mestna občina Ljubljane

Razpis Ljubljanske rekreativne lige v badmintonu 2021/2022 objavljamo v nadaljevanju.

Tudi letos se bo v okviru Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« odvil že tradicionalni Bodi športnik. Športno družabni dogodek bo potekal na površinah Športnega centra Triglav, v Ljubljani, in sicer na Dan slovenskega športa, v četrtek 23. 9. 2021 s pričetkom ob 9:00 uri in zaključkom okoli 11:00 ure.

Vabimo vas, da se nam pridružite na različnih športnih delavnicah in aktivnostih. Dogodek je za vse sodelujoče brezplačen.

S svojo prisotnostjo boste prispevali svoj del k bolj strpni in odprti družbi, pripravljeni na enakovredno vključevanje vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje. Z udeležbo pa prispevate tudi k novim idejam in razvoju tovrstnih dogodkov, zato se veselimo vašega obiska. 

Vabimo vas, da si v priponki pogledate podrobnosti in se prijavite na zabaven športno družabni dogodek!

O morebitnih spremembah, vezanih na trenutne epidemiološke razmere v povezavi s korona virusom, vas bomo pravočasno obvestili.


Povezave:

• spletna prijavnica
•  www.igrajsezmano.eu

Rok za prijavo je 12. 9. 2021 oz do zasedenosti vseh mest.
Kontakt na info@igrajsezmano.si oz. po telefonu na 031 420 104