Knjiga Šport in pravo omogoča boljši vpogled v pravila in dileme pravnega področja športa, ki v družbi pridobiva vse večjo težo. Od izida zadnje knjige je minilo že več kot deset let. Športna panoga pa se hitro razvija in s tem tudi športno pravo.

Knjiga ima enajst vsebinskih sklopov, vsakega od njih je prispeval avtor z najvišjimi referencami z izbranega področja. 

Delo je znanstvena monografija, katere avtorji imajo tako teoretične kot praktične izkušnje s področja športa, zato je namenjeno odvetnikom, agentom, pravnikom v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s trženjem športa, pravnikom v športnih organizacijah, sodnikom, arbitrom ter seveda tudi študentom različnih usmeritev in stopenj.

Knjigo naročite na strani www.uradni-list.si.

Je eksotično žito lahko škodljivo za nas? So posebne diete smiselne in koristne? Je (bilo) prehranjevanje z mesom sploh pomembno za naš razvoj? Zanesljive odgovore na ta in ostala vprašanja o zdravi prehrani nam lahko da le znanost.

Hrana ni le to, kar je vsak dan na našem krožniku. »Je veliko več,« potrjuje redni profesor dr. Bojan Baskar na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki preučuje človeka in družbo. Z njim so se pogovarjali o zdravi prehrani.

Celoten članek si lahko preberete na vsebovredu.triglav.si

Prijave za 6. Športne igre zaposlenih 2020, ki bodo 05. septembra potekale v Ljubljani so odprte. Tako kot že pretekla leta, bomo tudi letos na Športni zvezi Ljubljane v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije-Združenje športnih zvez organizirali že 6. Športne igre zaposlenih zapored. Namen projekta je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti in druženju, hkrati pa se razvija tudi pomembna vez med gospodarstvom in športom.  Projekt poteka po celi Sloveniji, v Ljubljani se bodo igre odvijale prvo soboto v septembru. Prizorišče iger bo na Vodovodni cesti 25 v Športnem centru Triglav, kjer bo potekala otvoritev, turnir v malem nogometu, zaključek iger in na koncu druženje. Dogodek bo potekal v sklopu Teden športa, ki ga prav tako organizira Športna zveza Ljubljane. Ljubljanske igre so razpisane v petih disciplinah in sicer v malem nogometu, košarki 3 na 3, odbojki, šahu, letošnja novost pa je tekmovanje v kegljanje. Kot že v navadi tudi letos prijavnine ne bo.

V prilogi objavljamo razpis, program, prijavnice za posamezne športne panoge in predstavitveni bilten ljubljanskih Športnih iger zaposlenih 2019.

V kolikor ste interesenti se lahko prijavite oziroma nas za dodatne informacije kontaktirajte po telefonu 041 726 872, prijavnico pa lahko pošljete po elektronski bostjan.pungrcar@szlj.si, info@szlj.si .

Na torkovi skupščini Športne zveze Ljubljane bodo klubi in društva, člani zveze, po določenem in veljavnem delegatskem ključu ter Poslovniku Skupščine ŠZL, izbirali novega predsednika ljubljanske krovne organizacije. Kandidata sta dva: mag. Janez Sodržnik in Jurij Klešnik.

Oba smo prosili za kratko predstavitev svojih usmeritev in programov:

V ponedeljek, 22. junija se bo v dvorani Športni center Triglav odvil zadnji krog tedenske zimske lige za pokal Športne zveze Ljubljane, ki jo sofinancira Mestna občina Ljubljane.

Liga, ki se je igrala med tednom, se je v tej obliki odvijala prvič in za krstno sezono imela 9 ekip.

Da je liga zelo izenačena pove že podatek, da imajo prve tri ekipe na lestvici enko število točk, četrta ekipa pa tri točke manj. Zato se zna zgoditi, da bomo prvaka letošnje Zimske lige dobili šele po zadnji tekmi sezone.

Vabimo vas da si ogledate »FINALE«, ki bo ob 21. uri.

Vstop je prost.

Zavarovalnica Triglav po rahljanju ukrepov za zajezitev širitve korona virusa objavlja nov termin razpisa za podelitev sredstev za sponzorstva in donacije. Nov termin za razpis je odprt od 5. junija in bo potekal do 22. junija 2020 do 12. ure. Razpis je namenjen projektom, ki bodo potekali do konca leta 2020 in v sezoni 2020/2021.

Za projekte, ki bodo potekali:

– v prvi polovici leta 2021 in/ali v celotnem letu 2021 bo razpis odprt predvidoma v novembru 2020,

– v sezoni 2021/2022 in v drugi polovici leta 2021 pa bo razpis odprt predvidoma v maju 2021.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva/.  Za pomoč pri oddaji vloge in ostale informacije lahko pišete na njihov e-naslov sponzorstva@triglav.si.

V kolikor društva skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 pri zaračunavanju svojih storitev uveljavljajo oprostitev plačila DDV-ja, morajo le to skladno z 43. člena ZDDV le to priglasiti davčnemu organu. Zakonska skladnosti ni popolna le v navedbi tega člena na izdan račun, ampak je tudi upoštevanje 43. člena ZDDV-1 – priglasitev.
 
Dejavnosti v javnem interesu iz 12. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava, so lahko na podlagi predhodne priglasitve pod določenimi pogoji oproščene plačila DDV, če je v vsakem posameznem primeru dobav izpolnjen eden ali več pogojev.
 
Pogoji:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
    jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti,
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV,
    ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Kdaj:

  • preden začne uporabljati oprostitev plačila DDV za določene dejavnosti v javnem interesu.

Kje in kako:

  • priglasitev se davčnemu organu predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod tip priloge se izbere »Drugo DDV – Vloge s področja DDV« ter v »Opis priloge« navede, da gre za priglasitev uveljavljanja oprostitve plačila DDV (oz. prenehanja oprostitve plačila DDV).
  • obrazec v priponki – priporočamo, da se poleg obrazca pripravi tabela s specifikacijo prometa, ki ga želi organizacija uveljavljati z oprostitvijo in le ta promet vodi na svojem stroškovnem mestu (tako se omogoči preglednost in sledljivost).

V kolikor priglasitve ne izvedejo, ni možna uporaba 12. točke 42. člena.

Priglasitev prenehanja oprostitev plačila DDV za določene dejavnosti v javnem interesu lahko predložijo osebe, ki so predhodno priglasile uveljavljanje oprostitve, pozneje pa npr. prenehajo opravljati te dejavnosti, ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila DDV teh dejavnosti ali ne želijo več uveljavljati oprostitve plačila DDV za te dejavnosti.
 
Dikcija omenjenih členov ZDDV-1 je v prilogah, prilagamo še obrazec:

Informacije: 01 434 72 92 ali vesna.paulic@szlj.si.

Skupščina Športne zveze Ljubljane bo potekala v torek, 23. junija 2020, na Ljubljanskem gradu, v Hribarjevi dvorani, z začetkom ob 18. uri.

Vsa gradiva bodo člani Športne zveze Ljubljane v prihodnjih dneh prejeli po pošti.

Vljudno vabljeni!

V ponedeljek, 1. junija 2020 je potekel rok za oddajo kandidatur za organe Športne zveze Ljubljane v mandatnem obdobju 2020 – 2024. IO ŠZL se je na včerajšnji seji seznanil s poročilom o prispelih kandidaturah in ga potrdil.

Do roka smo prejeli 65 predlogov za vse organe. Veliko število prejetih kandidatur nas veseli, saj je potrditev dosedanjega dobrega dela. Utrjuje tudi prepričanje, da je Športna zveza Ljubljane resna, verodostojna in transparentna organizacija, v kateri želi aktivno delovati veliko športnih delavcev.

Za predsednika ŠZL smo prejeli dve kandidaturi. To sta kandidaturi dosedanjega predsednika mag. Janeza Sodržnika, ki ga je predlagalo 32 športnih društev in klubov ter g. Jureta Klešnika, katerega so predlagala 3 društva. Za izvršni odbor kandidira 39 posameznikov, za nadzorni odbor 14 in disciplinsko komisijo 10. Imena vseh in kdo jih je kandidiral lahko pogledate v priponkah:

Umrl je prvi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in aktualni predsednik Evropskih olimpijskih komitejev, dr. Janez Kocijančič.

Dobršen del svojega življenja je posvetil športu in športni politiki v Sloveniji. Od leta 1974 do 1984 je bil predsednik Smučarske zveze Slovenije, od leta 1984 do 1988 pa Smučarske zveze Jugoslavije. V tem času največjih uspehov slovenskih smučarjev v svetu je tesno sodeloval s Tonetom Vogrincem. Od leta 1981 je član predsedstva Mednarodne smučarske zveze – FIS, od leta 2010 je njen podpredsednik. Od leta 1991 je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, leta 2017 pa je bil soglasno izvoljen za predsednika Evropskih olimpijskih komitejev.

Za svoje predano delo v gospodarstvu in športu je prejel Bloudkovo nagrado – 1985, Kraigherjevo nagrado – 1990 in nagrado kralja Olafa – 2014.