Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 120/21 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021120.pdf) in so začele veljati z današnjim dnem, 23. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 1. 8. 2021.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov uvaja dve dodatni obveznosti za organizatorje športnih prireditev s ciljem preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 oz. varovanja javnega zdravja:

(1)        Organizatorji športnih prireditev (športnih tekmovanj in drugih športno-rekreativnih prireditev) morajo s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah. (2)        Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih in drugih športno-rekreativnih prireditvah) mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (športnike oz tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditve. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Vlada RS je 15. 7. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Prav tako je podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitev Vlade je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 114/21 (www.uradni-list.si) in je začela veljati s 16. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 25. 7. 2021.

Opozoriti je treba na spremembo pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Od 15. 7. 2021 dalje je vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu možen samo ob izpolnjevanju pogojev PCT. Za povratek športnikov in strokovnih delavcev v športu iz držav, ki niso na seznamu držav z katerih se upoštevajo potrdila/dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT, na Direktoratu za šport še vedno izdajamo potrdila o vstopu v državo pod posebnimi pogoji.
(Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2542).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Prijave za 7. Športne igre zaposlenih, ki bodo v soboto 04. septembra potekale v Ljubljani so odprte. Tako kot že pretekla leta, bomo tudi letos na Športni zvezi Ljubljane v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije-Združenje športnih zvez organizirali že 7. Športne igre zaposlenih zapored. Namen projekta, ki poteka po celi Sloveniji je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti in druženju, hkrati pa se razvija tudi pomembna vez med gospodarstvom in športom. Glavno prizorišče iger bo na Vodovodni cesti 25 v Športnem centru Triglav, kjer bo potekala otvoritev, turnir v malem nogometu, tekmovanje v šahu, zaključek iger in na koncu druženje. Igre so uvodni dogodek v sklopu Tedna športa, ki ga organizira Športna zveza Ljubljane. Ljubljanske igre so razpisane v petih disciplinah in sicer v malem nogometu, košarki 3 na 3, odbojki, šahu in v kegljanje. Tako kot vsa leta do sedaj tudi letos prijavnine ne bo. Športne igre zaposlenih sofinancira Mestna občina Ljubljane.

V prilogi objavljamo razpis, program, prijavnice za posamezne športne panoge.

V kolikor ste interesenti se lahko prijavite oziroma nas za dodatne informacije kontaktirajte  po telefonu 041 726 872, prijavnico pa lahko pošljete po elektronski bostjan.pungrcar@szlj.si info@szlj.si.

Kot je že običajno, gre s šolskimi počitnicami na dopust tudi naš elektronski časopis Športni utrinki. Želimo vam dolgo in ne prevroče poletje, odpočijte si, poskrbite za čim več gibanja na svežem zraku, ne pozabite pa uživanje brezalkoholnih pijač. Pazite nase in na druge!

Počitnice spletnega časopisa pa ne pomenijo nedejavne spletne strani Športne zveze Ljubljane! Še vedno lahko računate na objavo vseh aktualnih novic in tudi najav vsakotedenskega testiranja športnikov in strokovnih delavcev, če bo to še potrebno.

Naslednje Športne utrinke boste spet prejeli sredu avgusta.

V soboto, 12.06.2021 bodo v dvorani Športni center Triglav Športne igre mladih, katerega v sklopu Sokolčkovega festivala skokov na veliki prožni ponjavi organizira Športno društvo Sokol Bežigrad. Z dvema sestavama na veliki prožni ponjavi bodo nastopili otroci letnik 2012 in mlajši, obvezna, prva sestava vsebuje šest določenih skokov, poljubna druga sestava pa vsebuje šest poljubnih skokov, ki so ocenjeni z najvišjo težavnostno stopnjo 7 točk. Sodelujoči prejmejo spominske medalje in priznanja.

Program Športnih iger mladih sofinancira Fundacija za šport.

V dvorani športni center Triglav je ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov pri zajezitvi epidemije Covida-19, ponovno na voljo galerija/sejna soba. Prostor na galeriji je namenjen društvom, klubom, zvezam in ostalim uporabnikom za aktivnosti, kot so klubski sestanki, predavanja, seminarji, izobraževanja, primeren pa je tudi za video analize tekem, treningov ali on line aktivnosti saj je v prostoru poleg velike šolske table na uporabo tudi velik LCD televizor.

Trenutno je število prisotnih omejeno glede na veljavne ukrepe, ki so objavljeni v Odloku in ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja.

Klubi in društva, ki so člani Športne zveze Ljubljane imajo uporabo galerije/sejne sobe brezplačno. Cena uporabe prostora za ostale uporabnike znaša 20,00 €/ura (DDV v znesku ni upoštevan).

Informacije in povpraševanje za uporabo galerije/sejne sobe v dvorani Športni center Triglav lahko dobite po telefonu 041 726 872 Boštjan, rezervacije pa potekajo preko elektronskih naslovov info@szlj.si ali bostjan.pungrcar@szlj.si.

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in shodih, kamor sodijo tudi športna tekmovanja tako rekreativna kot tudi tekmovanja namenjena registriranim športnikom nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje.

Organizator javne prireditve in shoda, kamor sodijo tudi vsa športna tekmovanja mora pred pregledom vloge za izdajo pozitivnega mnenja plačati 30 EUR. Vlogo za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju lahko oddate na naslednji povezavi https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje. Pojasnilo NIJZ glede izdajanja mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev si lahko ogledate na povezavi https://www.nijz.si/sl/pojasnilo-nijz-glede-izdajanja-mnenj-za-organiziranje-javnih-shodov-in-javnih-prireditev.

Ob šestem letu od sprejetja Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, bo 26. in 27. maja preko spleta potekala nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje »Dober tek, Slovenija – Zdravo uživaj in več gibaj!«.

Na njej bodo sodelovali predstavniki ministrstev, stroke, nevladnega in zasebnega sektorja – vsi, ki prispevajo k ustvarjanju pogojev za več zdravja ter gospodarski in socialni razvoj države.  

Obeta se pregled izzivov na področju prehrane in telesne dejavnosti, tudi v luči epidemije koronavirusa in njenih posledic na naše življenje. Pripravljajo še pregled primerov dobrih praks, s predlogi za izboljšanje stanja ter pogled v prihodnost na teh področjih.  

Preberite program, prijavite pa se preko spletne prijavnice spletne prijavnice, najkasneje do 21. maja oziroma do zapolnitve mest.

Konferenca je prednostno namenjena strokovnjakom in nevladnim organizacijam s področja prehrane in telesne dejavnosti oz. športa, zdravstvenim delavcem, predstavnikom ministrstev in predstavnikom občin.

Poletne počitnice se nezadržno bližajo, prvi pa je (sofinancirano) ponudbo programov objavila Mestna občina Ljubljana. Med drugim najavljajo tudi možnost udeležbe v petih športnih programih, ki jih bodo izvajali Smučarsko društvo Novinar, Plesni klub Ples plus, Društvo za kulturo inkluzije, Plesni klub Bolero in Športno društvo ABC šport.

Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici), v posamezen program počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna, programi pa niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. 9. 2021 vstopili v 1. razred osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. Programi so namenjeni tudi mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami. Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.

Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Z zbiranjem prijav so začeli vsi hkrati, in sicer 4. maja.

Zaradi prihajajočih praznikov in šolskih počitnic, bomo v naslednjem tednu organizirali testiranje samo v petek, 30. aprila. Testiranje bo namenjeno za športnike, kot tudi za trenerje in ostale delavce v športu, ki za opravljanje svojega dela potrebujejo negativni izvid testa na Covid-19.

V petek, 30. aprila bo testiranje potekalo v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25, za strokovne delavce v športu predvidoma z začetkom ob 8. uri, za športnike pa predvidoma z začetkom ob 12.30 in zaključkom do približno 14.30, odvisno od števila prijavljenih.

POZOR: Na voljo je 400 testov. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do srede, 28. aprila, do 10. ure, ko bomo začeli pripravljati urnik izvedbe testiranja, za vsako prijavljeno društvo posebej. Že zdaj prosimo, da se držite urnika in da na testiranje pridete v okviru društvenega mehurčka.

Postopek že poznate: v prijavnico vpišite: ime in priimek testiranca, njegov datum rojstva, številko njegove kartice zdravstvenega zavarovanja in številko njegovega mobilnega telefona ter jo pošljite po e-pošti info@szlj.si.

Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo vsebovale zahtevane podatke in bodo k nam prispele v prijavnem roku. Tako lahko zagotovimo kakovost izvedbe testiranja ter red, ki je pomemben tudi zaradi izogibanja morebitnega širjenja virusa.

Testiranci naj imajo OBVEZNO s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Kdor bo želel, bo pisno potrdilo o rezultatu testiranja prejel pisno v 15 minutah in še isti dan tudi po SMS-u, lahko pa se odločite le za SMS obvestilo.

Testiranje, ki ga Športna zveza Ljubljane pripravlja v sodelovanju z uradno certificirano Ambulanto Košir, je brezplačno za strokovne delavce v športu in športnike, ki delujejo ali tekmujejo v organizacijah, članih Športne zveze Ljubljane.