Športna zveza Ljubljane že dolga leta skozi članke, priloge in novice obvešča in osvešča občane Mestne občine Ljubljana o pozitivnih učinkih športa za zdravje in dobro počutje.

V februarski izdaji smo pisali o vadbi starostnikov preko spleta, aprila pa sodelovali pri pripravi prispevka o vadbi na prostem.

V kolikor Revije Ljubljana ne prejmete na dom, si lahko posamezne izdaje ogledate tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

V Ljubljani že tretje leto zapored poteka projekt Zunaj, katerega osnovni namen je spodbuditi prebivalce, da sami uredijo kotičke v njihovi okolici, ki jih najbolje poznajo. Zunaj je projekt Mestne občine Ljubljana, ki ga letos koordinira Pazi!Park, pobude za letošnje akcije je mogoče oddati od 8. marca do 8. aprila.

S projektom Zunaj prebivalce spodbujajo k aktivnemu urejanju javnega prostora in podpiramo majhne lokalne akcije, s katerimi lahko sami izboljšamo okolico in predstavljajo korist za skupnost. Skupno vsem akcijam je, da jih predlagajo ter izpeljejo posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti ter so upravičeni do kritja materialnih stroškov do višine 800 evrov ter do mentorskega vodenja. V letu 2021 bo izbranih 12 pobud.

Podrobnosti dobite na www.pazipark.si.

Zadnji ponedeljek je Športna zveza Ljubljane, skupaj z Ambulanto Košir, opravila 232 testov, kot že prej pa so bili vsi negativni. Ljubljanski šport torej ni vir širjenja okužb.

V ponedeljek, 8. marca bo v Športnem centru Triglav, Vodovodna cesta 25 potekalo že tretje testiranje trenerjev, vaditeljev in instruktorjev. Začetek bo ob 8. uri, zaključek pa do 14. ure, odvisno od števila prijavljenih.

V prijavnico vpišite: ime in priimek testiranca, njegov datum rojstva, številko njegove kartice zdravstvenega zavarovanja in številko njegovega mobilnega telefona ter jo pošljite po e-pošti info@szlj.si.

Rok prijave je petek, 5. marca, do 12. ure, ko bomo pripravili urnik testov za vsako prijavljeno društvo posebej. Že zdaj prosimo, da se držite urnika in da na testiranje pridete v okviru društvenega mehurčka.

Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo vsebovale zahtevane podatke in bodo k nam prispele v prijavnem roku. Tako lahko zagotovimo kakovost izvedbe testiranja ter red, ki je pomemben tudi zaradi izogibanja morebitnega širjenja virusa.

Testiranci naj imajo OBVEZNO s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Testiranci prejmejo potrdilo o rezultatu testiranja pisno v 15 minutah in še isti dan tudi po SMS-u.

Testiranje, ki ga Športna zveza Ljubljane pripravlja v sodelovanju z uradno certificirano Ambulanto Košir, je brezplačno za strokovne delavce v športu, ki delujejo v organizacijah, članih Športne zveze Ljubljane.

Informacije: info@szlj.si.

AMD Slovenija avto vsem športnikom in športnim delavcem, prijateljem in sodelavcem sporočamo, da je v 92. letu starosti umrl Božidar Alič – Božo.

Božidar Alič je bil najbolj zaslužen, da je bilo leta 1974 ustanovljeno Avto moto društvo Slovenija avto. Vodil je iniciativni odbor za ustanovitev našega društva ter je bil  tudi njegov prvi predsednik. Pri tem je izhajal iz izhodišča, da mora društvo sloneti na dveh temeljnih dejavnostih: na avto in moto športu s podporo gospodarstva in na prometni varnosti ter pomoči na cesti. Zato se je društvo takoj vključilo v Avto moto zvezo Slovenije ter v takratni občinski in mestni svet za področje preventive in varnosti v cestnem prometu. Skupaj z drugimi ustanovnimi člani društva in sodelavci iz podjetij Slovenija avto in Saturnus, je začel načrtovati Rally Saturnus. Ta avto športna prireditev se je po njegovih velikih zaslugah odvijala vse do leta 2014, in je bila, vse do dan danes, največja avto športna prireditev na slovenskem.

Po prenehanju predsedovanja društva, je ostal vse doslej aktiven član raznih njegovih organov, v tekočem mandatu pa je bil predsednik častnega razsodišča našega društva. V letih 1987 – 1991, je bil tudi član predsedstva AMZS.

Za svoje društveno delo, je med drugim v letu 1988 prejel, plaketo Mestne zveze organizacij za tehnično kulturo, leta 1995 postal častni član AMD Slovenija avto, istega leta pa je s strani Avto-moto zveze Slovenije, prejel zlato odlikovanje. Leta 2011 je prejel priznanje za življenjsko delo, ki ga podeljujeta volonterskim delavcem, na področju športa, Športna zveza Ljubljane in Mestna občina Ljubljana.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je po sklepu skupščine mesta Ljubljana predsednikoval  Odboru za izgradnjo STKL (Stadion tehnične kulture Ljubljana), ki naj bi nastal na širšem območju sotočja Save in Ljubljanice. Z njegovo izgradnjo naj bi bilo uresničeno zadovoljevanje potreb in interesov vzgoje voznikov motornih vozil in njihovega športnega ter rekreacijskega udejstvovanja. Vedno je bil pobudnik uresničevanja splošnega smotra: dirka naj se na organiziranih tekmovališčih in ne na cesti oz. v javnem prometu. Uresničitev zasnovanega projekta, tega nadvse potrebnega objekta, je na žalost še dan danes neuresničena. Tako Slovenija, ena redkih članic razvite Evrope, še vedno ostaja brez avto – moto tekmovališča.

Božovo sodelovanje v društvenem življenju ponazarja tudi organizacijski razvoj AMD Slovenija avto. V prvem letu po ustanovitvi, je društvo štelo 214 članov, sedaj pa že preko 4.300 članov. Licencirani vozniki – avto športniki so v 46. letnem neprekinjenem delovanju društva, osvojili 132 naslovov državnih in pokalnih prvakov.

Vsi ti rezultati povedo, koliko volonterskega dela in naporov je bilo vloženo, da se jih doseže. In Božov prispevek k temu je bil neprecenljiv. Zato bo za njim ostala velika vrzel v našem društvu.

Slava njegovemu spominu.

Nov paket državne pomoči v času epidemije prinaša tudi finančno pomoč države pri nakupu hitrih in PCR testov za testiranje športnikov, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti vlogo, in sicer najpozneje v tridesetih dneh od uveljavitve ZIUPOPDVE, ki je začel veljati 31.12.2020.

O #PKP7 v živo 7. januarja!

Katere rešitve iz #PKP7 so pomembne tudi za nevladne organizacije? Kako je z donacijami dohodnine? Kdo bo uvrščen na seznam upravičencev do donacij za leto 2020? Kaj prinašajo spremenjena pravila za povračilo nekritih fiksnih stroškov? Komu pripada krizni dodatek in kdaj ga morate izplačati? CNVOS-ova pravna svetovalka Petra Cilenšek bo v pravni posvetovalnici na Zoomu, ki bo v četrtek, 7. januarja ob 10. uri, razložila, kaj #PKP7 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja. Prijavite se na Delavnica: Kaj nevladnim organizacijam prinaša #PKP7? – cnvos.si.

V prihajajočem letu vam želimo obilo uspehov, zdravja, veliko športnih užitkov in naj se vam izidejo vsi rezultati.

Srečno 2021!

Športna zveza Ljubljane

Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovorila pa bo tudi na vaša vprašanja.

Pravna posvetovalnica bo trajala uro in pol. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. Prijavite se lahko do zasedenosti prostih mest oziroma najkasneje do 3. 12. do 12. ure.

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z dne 23. 10.2020 v 4. točki 2. člena navaja, da so dovoljene tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.

Še vedno je torej aktualen Odlok o začasnih imejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (objavljen 20. 10. 2020), ki v tretji točki 2. člena odloka navaja: “športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Individualni treningi oziroma treningi s člani istega gospodinjstva, se na področju športne rekreacije še vedno lahko izvajajo. (vir: Fitnes zveza Slovenije)

Na podlagi odredbe vlade Republike Slovenije vezano na preprečitev širjenja bolezni Corona virusa je v petek, 16.10.2020 od 24.00 ure dalje svoja vrata ponovno začasno zaprl Športni center Triglav. Rekreativce, klube, društva in ostale obiskovalce, ki so bili tako ali drugače povezani s Športnim centrom Triglav bomo glede na stanje v državi o ponovnem pričetku obratovanja pravočasno obvestili.

V priponki objavljamo dopis Uprave Športnega centra Triglav o začasnem zaprtju lokala in prepovedi rekreativnih dejavnosti v objektu Športni center Triglav. 

V času zaprtja objekta so za informacije dosegljivi na telefon 041 726 872, ali preko maila: bostjan.pungrcar@siol.net.

Ostanite zdravi.