Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez je v teh težkih časih epidemije slovenski športni javnosti, športnicam, športnikom in rekreativcem namenil pismo vzpodbude.Spoštovani Športnice in športniki, rekreativci,
Cenjeni ljubitelji športa,

V teh težkih časih, ko si moramo skoraj čisto na novo urediti svoja bivanja in naše navade prilagoditi ukrepom, ki jih je sprejela vlada, tudi šport ni ostal nepoškodovan. Epidemija močno vpliva na organizirano ukvarjanje s športom.

Do nadaljnjega se nadaljujejo ligaška tekmovanja najvišje ravni v državi in mednarodna tekmovanja, tekmovalni naboj ostaja prisoten, profesionalni športniki lahko opravljajo svoje delo. In prav je tako, saj izkušnje govorijo, da je bilo na športnih prizoriščih doslej minimalno okužb s koronavirusom. V nekoliko prilagojeni obliki je mogoč tudi rekreativni šport. Športna vadba je dokazano izredno pomemben element krepitve telesnega in duševnega zdravja, krepi imunski sistem in je tako ključen dejavnik v uspešnem boju proti virusnim obolenjem.

Kot seveda razumemo in spoštujemo namen začasnih ukrepov, je v najnovejših razmerah bilo nujno potrebno zamejiti tudi ukvarjanje s športom na neko sorazmerno obvladljivo mero, ki jo je zaradi pestrosti dejavnosti težko določiti. Vlada Republike Slovenije je odločila, da v trenutni situaciji omogoči dejavnost tistemu delu organiziranega športa, ki ga je najtežje prilagoditi oziroma ga je možno le prekiniti. To so programi vrhunskega, perspektivnega in profesionalnega športa, ki zaradi svojih značilnosti in vpetosti v mednarodna tekmovanja najtežje prenesejo spremembe oziroma prekinitve izvajanja. V prilagojeni obliki je dovoljen rekreativni šport in storitvena dejavnost ponudnikov športne vadbe, ki  jim dejavnost predstavlja osnovo za preživetje z gospodarskega vidika. Za vse pa seveda velja velika mera samo-odgovornosti, ki jo nosijo vsi vključeni, narediti vse in še več pri preprečevanju širjenja okužb!

Za ves preostali del organiziranega športa je trenutno, in srčno upamo, da ne predolgo obdobje, ko bo potrebno dejavnosti prilagoditi na način, da jih bomo lahko varno izvajali čim dlje časa, z omejitvami glede druženja.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez se bomo še naprej trudili, promovirali in opozarjali na izjemen pomen ustrezne telesne aktivnost za vsakogar izmed nas tudi v času omejitev. Pozivamo vas, da skupaj to na različne, tudi inovativne načine, opravljamo skupaj. Pomembno je namreč tudi sporočilo, da je strokovno vodena vadba najbolj primerna za dosego želenih učinkov. In to izvajate prav vi v športnih društvih. Ob tem bomo nadaljevali z našimi prizadevanji, da politični odločevalci šport prepoznajo kot izjemno pomembno družbeno področje, ki ima realne in dokazane pozitivne učinke na družbo – tudi gospodarstvo in zaposlitve. Zato morajo v pripravi različnih ukrepov države šport ustrezno upoštevati in mu nameniti ustrezno podporo, kar se do sedaj še ni zgodilo. Šport potrebuje s strani države konkretno podporo, ki ne sme biti samo deklarativne narave in je močno prisotna ob stalnih izjemnih uspehih slovenskih športnikov. Potem pa se hitro poleže. Na žalost.

Drage športnice in športniki, ljubitelji športa,

Kot smo že večkrat pokazali, skupaj smo močnejši. Storimo kar je v naši moči, da se bo zdravstvena slika v državi obrnila na bolje. Dosledno upoštevajmo vsa navodila in priporočila zdravstvene stroke in ravnajmo samozaščitno in odgovorno. Da se bomo čimprej in v kar največjem številu vrnili v šport. K športnim dejavnostim, ki jih ljubijo mnogi in brez katerih je težko.

Ostanite zdravi!

Športni pozdrav,

Bogdan Gabrovec,
predsednik

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2020.

Prejemniki so lahko: amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Časovno obdobje: 
– nagrado za izjemen športni dosežek se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,
– nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad: podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Podroben razpis je objavljen na www.ljubljana.si.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma konec novembra 2020.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj. Te se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Odlok začasno dovoljuje športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Prav tako je športna gibalna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet. Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev – svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev –  svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal. 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena Zakona o športu.

Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Morajo pa, vključno s posamezniki, upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni. Ob upoštevanju strokovnih razlogov se bo takrat odločala, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa jih bo spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila Državni zbor in javnost.

Vir: www.gov.si

Podrobnosti preverite tudi na www.olympic.si.

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana nam je poslal pregled vadbenih dejavnosti registriranih športnikov, ki se lahko izvajajo v zaprtih šolskih športnih objektih in dodal naslednjo obrazložitev:

“Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport št. 6030-1/2020/77 z dne 15.10.2020, je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno le izvajanje športnih tekmovanj in treningov registriranih športnikov v starostni kategoriji »mlajših članov« in »članov«, vključenih v športne klube. Na podlagi zapisanega določila vam posredujemo pregled vadbenih skupin, ki lahko vadijo v posameznih zaprtih športnih objektih osnovnih šol.”

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco.

Oglejte si jo na www.ajpes.si.

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje s 17. oktobrom 2020 prilagaja protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo.

Kot smo že večkrat poudarili, kapacitete epidemiološke službe žal niso neomejene. V zadnjih mesecih smo zmogljivosti epidemiološke službe povečali in trenutno lahko obravnavamo okrog 350 primerov dnevno, kar je 10-krat več kot v spomladanskem obdobju. Kljub izjemnem trudu se število oseb s potrjeno okužbo, ki jih obravnavamo z zamikom, povečuje. Danes, 16. 10. 2020, zjutraj je bilo tako še dobrih 1.300 oseb s potrjeno okužbo, ki še niso bili obravnavani s strani epidemiološke službe.

Od sobote, 17. 10. 2020, dalje bo zato epidemiološka služba NIJZ še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, epidemiološka služba kontaktira njegove starše oziroma skrbnike. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim posreduje Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom (dostopna na naslednji povezavi).

Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene.

Ne glede na spremenjen protokol epidemiološka služba nadaljuje s svojim delom in še naprej zagotavlja tudi vse ključne epidemiološke podatke, ki predstavljajo pomembno podlago za odločitve in sprejemanje ukrepov.

(vir: NIJZ)

FŠO še naprej ostaja eden največjih trdnih stebrov financiranja slovenskega športa. Za leto 2021 mu bo namenila 9,5 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje koledarsko leto. Od razpisanih sredstev bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za šport v naravi in sicer v triletnem obdobju (2021-2023). Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7.125.000 eur.

Rok za oddajo prijav je 16. november 2020, pogoje za prijavo, razpisno dokumentacijo in razpisne spletne obrazce pa dobite na www.fundacijazasport.org.

V teh dneh se končuje prvi del izgradnje Teniškega centra Maja Matevžič, ki je postavljen v športnem parku Ježica v Ljubljani. Končali so ga s postavitvijo sodobnega Duolovega Air doma pod katerim so streho našla tri prenovljena peščena teniška igrišča. 

Postoriti je treba še nekaj malenkosti, sredi tedna pa bodo končno prišli na svoj račun tekmovalci in ostali udeleženci Majine teniške šole, več kot devetdeset jih je, ki bodo tako odslej vadili v odličnih pogojih. Konec meseca pričakujejo tudi prve rekreativce, ki jim bodo na voljo proste dopoldanske in večerne ure.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Obrazložitev odloka:

Fitnes in druge športno rekreacijske dejavnosti so urejene v 2. in 3.a členu odloka z dne 15. 10. 2020 in sicer kot sledi:

2 člen:

(8.točka) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

(9.točka) Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Izredne razmere -rdeča cona

 1. točka 3.a člena odloka

Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odstavek 2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na

100 000 prebivalcev, veljajo naslednje omejitve oziroma prepovedi: ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano.

Obrazložitev: V kolikor je vaš fitnes ali rekreacijski center v okolju, kjer je oz. bo ugotovljeno, da je na novo okuženih v zadnjih 14 dni več kot 140 na

100 000 prebivalcev (rdeča cona), potem je do izboljšanja epidemiološke slike v vaši regiji prepovedano ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih.

Po izboljšanju epidemiološke slike veljata 8. in 9. točka 2. člena odloka (glej zgoraj): izvajanje fitnes storitev – 1 oseba na 20m2 (ne glede na to ali se izvajajo individualni ali skupinski treningi).

Prve uradne podatke o številu okuženih po regijah bo objavil NIJZ na svoji spletni strani jutri, zato v primeru t.i. rdeče cone v vašem okolju, za vas velja prepoved izvajanja storitev od sobote, 16. 10. 2020 dalje. 

NIJZ bo aktualne podatke objavljal vsakih 7 dni.

O D L O K o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ki se navezuje na obveznost nošenja zaščitnih mask.

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

(1) Ne glede na 2. člen tega odloka se ta odlok ne uporablja za:

5. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

Uporaba zaščitne maske v odprtih prostorih v primeru izvajanja individualnih športnih vadb, ni potrebna ob pogoju, če je zagotovljena varnostna razdalja najmanj 3m.

Na konferenci za novinarje, sta ukrepe omejitev predstavila tudi ministra za gospodarski razvoj in šolstvo ter šport:

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek: “S petkom začnejo veljati omejitve preodaje blaga in storitev. V rumenih regijah se omeji število soeb v fitness centrih in frizerskih ter kozmetičnih salonih tako, da bo ene oseba na 20 m2 prostora. Še vedno bo mogoče o opravljati gostinske storitve. V rdečih conah bo prepovedana dejavnost fitnes centrov in gostinskih obratov. Kar pa ne velja za gostinske dejavnosti v nastanitvenih objektih, kot so hoteli, kampi…, vendar samo v za goste. Dovoljena bo sedežna postrežba in medsebojna razdalja do 1,5 metra. Dovoljena pa bo dostava hrane in pijače. V frizerskih in kozmetičnih salonih bo lahko le ena stranka.”

Ministrica za izobraževanje, znanost in kulturo Simona Kustec: “…Vse popoldanske aktivnosti in obšolske aktivnosti učencev v šolskih prostorih se v istem obdobju ne izvajajo, v zaprtih šolskih športnih objektih se izvedejo le športna tekmovanja in treningi za registrirane športnike in športnice….”

“Vlada je sprejela tudi odlok, s katerim je omejila število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe na 20 kvadratnih metrov za posameznega športnika oz. udeleženca športne vadbe.”