“Tudi triglavska Stena ima svoj urbani mit. Pretresljiv bolj kot žolca,” pravi član uredništva Planinskega vestnika in eden izmed urednikov Dušan Škodič. Prekletstvo Lassove vrvi je tema meseca, Dušan se je namreč zakopal v stare zapise in arhive. 

O odpravi na Tsoboje piše Mitja Filipič, Vladimir Habjan se je pogovarjal s pilotom helikopterja, Vid Legradić se je razgledoval z najvišjega vrha Fidžija, Miha Habjan v članku z naslovom Več sreče kot pameti odkrito piše svojih prvih (težkih) alpinističnih preizkušnjah, Jurij Gorjanc pa je z Alešem Česnom stal na vrhu Pik Lenina.

Sredica predstavlja turnosmučarske vzpone okoli Sappade – Z nami na pot vabijo na Monte Avanzo, 2489 m; na Sedlo Passo di Entralais, 2190 m, Škrbino Forcella Rinsen, 2180 m, Škrbino Forca Alta della Monte Siera, in na Canalone Nord, 2390 m.

Lidija Honzak predstavlja stare dobre čase, Viki Grošelj pa Himalajo malo drugače.

Prijetno branje Planinskega vestnika, ki ga naročniki najdete v svojih nabiralnikih, ostali pa v najbližji bolje založeni trgovini ali trafiki oziroma v spletni trgovini.

Cmepius obvešča, da Evropska komisija in Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) organizirata spletni informativni dogodek za potencialne prijavitelje na razpis v okviru programa Erasmus + na področju športa.

Informativni dan, na katerem bodo predstavili pravila, program, možnosti poenostavitve in financiranja v letu 2022, udeleženci pa bodo dobili tudi nasvete za pripravo predlogov in o finančnih vidikih, bo potekal 31. januarja in 1. februarja 2022 v dopoldanskih urah v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, španskem in znakovnem jeziku.

Več informacij o spletnem dogodku v slovenščini najdete na CMEPIUS.si, v angleščini pa na spletni strani Evropske komisije.

Vodite športne programe v društvu ali pri zasebniku? Ste ravnatelj, športni pedagog na šoli ali fakulteti? Morda pa vodite gibalne programe v zdravstveni organizaciji ali v katerem od društev bolnikov?

Če ste vsaj na enega izmed vprašanj odgovorili z DA, ste vabljeni, da postanete IZVAJALEC PROGRAMA ❤️SLOfit odrasli!

Na podlagi 40 let izkušenj z meritvami Športnovzgojnega kartona so na Fakulteti za šport UL zasnovali sklop preprosto izvedljivih merskih nalog za odrasle – ❤️SLOfit odrasli, ki so jih podprli z brezplačno uporabo aplikacije ❤️Moj SLOfit. Ta omogoča:

 • redno spremljanje telesne zmogljivosti posameznika,
 • relevantno oceno njegove morebitne zdravstvene ogroženosti,
 • primerjavo z njegovimi predhodnimi dosežki in populacijo,
 • delitev vpogled v ovrednotene podatke z zdravnikom, trenerjem, fizioterapevtom ali drugim strokovnjakom,
 • načrtovanje varnega vadbenega programa ali druge telesne oziroma športne dejavnosti,
 • vsako leto aplikacija tudi opomni, da je čas za ponovne meritve,
 • šole pa boste z vključitvijo staršev in ostalih učiteljev pridobile tudi pomembne zaveznike pri razumevanju pomena športne vzgoje ter vaših prizadevanj za dvig kakovostnega gibanja.

Prijavite se na odrasli@slofit.org ali pri Katji Meh (031 278 571)

8. januarja so odpirli tekaški poligon Nordijskega centra Bonovec pri Medvodah. Urejeni sta smučini za klasično in drsalno tehniko v dolžini enega kilometra, progo pa bodo podaljševali skladno z vremenskimi pogoji.

Poligon je odprt vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. do 21. ure ter ob nedeljah od 8. do 17. ure.

Vabijo na tečaje teka na smučeh, za zdaj le individualno (1 do 3 osebe), urejajo pa tudi t.i. jasli, ki bodo omogočale tudi skupinske tečaje.

Za rezervacijo pokličite na 041 282 000.

Ravnanje v primeru okužbe osebe, ki je vključena v športno dejavnost, z virusom SARS-CoV-2

Opisana navodila se nanašajo na obvezno ravnanje v primeru, ko se izkaže da je oseba, ki je vključena v športno dejavnost, okužena z virusom SARS-CoV-2. Npr. športnik, ki se redno udeležuje treningov ali trener, ki vodi treninge, ugotovi da je okužen.
Ob potrditvi okužbe je pomembno, da se okužena oseba izolira na domu. To pomeni, da okužena oseba ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami znotraj gospodinjstva in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

Okužena oseba naj takoj po potrditvi okužbe o tem obvesti pooblaščeno osebo v športni organizaciji, v kateri se udeležuje športne dejavnosti. Predviden čas izolacije je 10 dni od začetka bolezni, če je hkrati minilo 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov ter znakov bolezni. V primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija podaljša (traja več kot 10 dni), dokler ne mine 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov ter znakov bolezni.

Pri osebah, ki prebolevajo okužbo brez simptomov, je predviden čas izolacije 10 dni od pozitivnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Izolacija lahko traja dlje, če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje. Trajanje izolacije določi osebni oziroma lečeči zdravnik.

Navodila za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji so objavljene na spletni strani www.nijz.si, v zavihku Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.

Okužena oseba mora skladno s priporočili NIJZ takoj po ugotovljeni okužbi obvestiti vse osebe, s katerimi je bila v stiku o tem, da so bili v stik z okuženo osebo. Obvestiti je potrebno osebe, s katerimi je bila okužena oseba v stiku v obdobju dva dni pred pojavom simptomov ter v času po pojavu simptomov in znakov bolezni (če simptomov ni pa v obdobju dva dni pred odvzemom vzorca, s katerim je bila okužba potrjena). Izpostavljenim osebam je potrebno posredovati »Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom«, ki so objavljena na spletni strani www.nijz.si, v zavihku Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

Ravnanje v primeru stika osebe z osebo s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2

Opisana navodila se nanašajo na obvezno ravnanje osebe v primeru, ko se izkaže da je bila oseba v stiku z osebo, ki ji je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Npr. športnik, ki se redno udeležuje treningov ali trener, ki vodi treninge v športni organizaciji, je bil v stiku z osebo, ki je potrjeno okužena.

NIJZ stike s potrjeno okuženo osebo loči na:

 1. Visoko rizične stike.
 2. Stike, ki niso opredeljeni kot visoko rizični.

Visoko rizični stik

Visoko rizični stiki so: stiki osebe, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19, zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min z bolnikom s covid-19, drug fizični stik ali stik z izločki bolnika s covid-19 (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov), bivanje v zaprtem prostoru z bolnikom s covid-19 več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi…), potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra z bolnikom s covid-19.

V primeru t.i. visoko rizičnega stika se mora oseba odpraviti v karanteno na domu in upoštevati »Navodila za karanteno na domu«, ki so objavljena na spletni www.nijz.si, v zavihku Navodila za karanteno na domu. Osebe, ki jim je bila odrejena karantena na domu, se ne smejo prosto gibati zunaj domačega okolja kar pomeni, da se ne smejo udeleževati športne dejavnosti, četudi bi se prostovoljno samotetsirali ali testirali na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in bi bil test negativen. To velja tudi za učence, dijake ali študente, ki so bili napoteni v karanteno na domu zaradi visoko tveganega stika v vzgojno-izobraževalnem procesu. Karantena traja 10 dni od visoko rizičnega stika. Ob zaključku karantene NIJZ priporoča testiranje na okužbo z virusom SARSCoV-2 s hitrim antigenskim testom (HAGT).

V karanteno ni potrebno osebam, ki izpolnjujejo izjeme, navedene v dokumentu »Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19«, ki je objavljen na spletni strani www.nijz.si, v zavihku Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (učinkovito prezračevanje prostorov, higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask) je potrebno izvajati kljub izpolnjevanju izjeme od karantene na domu.

Stiki, ki niso opredeljeni kot rizični stiki

Vse stike z okuženo osebo, ki niso visoko rizični stiki, je potrebno obravnavati skladno z naslednjimi navodili NIJZ. V obdobju 14 dni od stika z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 se izogibajte vsem nenujnim stikom z drugimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka …). V obdobju 14 dni pozorno spremljajte svoje zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Podrobnejša navodila v primeru stika, ki ni opredeljen kot visoko rizičnega stika so podana v dokumentu »Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom«, ki so objavljena na spletni strani www.nijz.si, v zavihku Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

Ravnanje športne organizacije v primeru potrditve okužbe pri članu organizacije

V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 naj član organizacije s potrjeno okužbo, ki se redno udeležuje športnih programov organizacije, čim prej obvesti pooblaščeno osebo organizacije. Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj pooblaščena oseba organizacije preveri tesne stike okužene osebe z osebami znotraj organizacije, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme vrsto stika na podlagi navedenih kriterijev za visoko rizični tesni kontakt (II. točka te okrožnice).

Pooblaščena oseba organizacije naj obvesti vse osebe, s katerimi je bila okužena oseba v stiku (tako v visoko rizičnem, kot ne rizičnem stiku) ter jih napoti k ustreznemu ravnanju (skladno z II. točko te okrožnice).

Člane organizacije, ki so bili z okuženo osebo v visoko rizičnem stiku (razen izjem od karantene na domu), naj pooblaščena oseba organizacije napoti na pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu. Dodatne informacije so dostopne na spletni strani www.nijz.si. Izjava o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu je dostopna na e-uprava.gov.si. Na portalu eUprava se ta izjava imenuje Izjava o karanteni na domu (z ali brez uporabe eidentitete). Za osebe, ki izpolnjujejo eno od izjem za karanteno na domu, se Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu ne izpolnjuje. Posebno pozornost je treba posvetiti datumu zadnjega tveganega stika. Na podlagi tega datuma bo sistem sam določil datum zadnjega dneva karantene. Pri izpolnjevanju koraka 2 Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu na eUpravi bodite pozorni na ”podatke o visoko tveganem stiku”. V vašem primeru je potrebno izbrati odgovor 3: ”S strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)”. V primeru, da pomotoma vnesete napačne podatke, prvo izjavo zavrzite in izjavo izpolnite ponovno.

Preventivno delovanje športne organizacije

Organizacije so dožne ravnate skladno z veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter navodili in priporočili NIJZ ter Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in šport.

Zlasti je pomembo, da organizacije:

 • vodijo sezname oseb, ki so se udeležili posamezne dejavnosti/treninga;
 • člane, obiskovalce, oziroma uporabnike storitev / dejavnosti opozarjajo, da se vadbe lahko udeležujejo le osebe brez naslednjih simptomov in znakov: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa,
  neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki. V primeru slabega počutja, oziroma navedenih znakov in simptomov naj ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila, vadbe/ treninge v čim večji meri izvajajo na prostem;
 • pred vstopom na dejavnost dosledno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT za vse uporabnike storitev, udeležence dejavnosti ter delavce in sodelavce organizacije,
 • pred vstopom v svoje zaprte prostore namestijo razkuževalnike za roke ter naj zagotavljajo razkuževanje rok z razkužilom vseh uporabnikov storitev, udeležencev dejavnosti ter delavcev oziroma sodelavcev organizacije,
 • zagotavljajo predpisano obvezno nošenje zaščitnih mask (kirurške maske ali maske tipa FFP2) v vseh zaprtih prostorih (razen med neposrednim izvajanjem športne vadbe) ter na odprtem, kjer je to predpisano, poskrbijo za redno in učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • način in razporeditev vadb prilagodijo na način, da se vadbe različnih skupin med seboj časovno ne prekrivajo, in se vadeči iz različnih skupin med seboj ne srečujejo. Med menjavo posameznih vadbenih skupin naj se zagotovi dodatno zračenje.

Od torka, 11. januarja bo do 8. marca na Pogačarjevem trgu v Ljubljani urejeno drsališče na prostem. Uporaba bo brezplačna, možna pa bo tudi izposoja drsalk (cena bo 3€) in pripomočka za drsanje »pingvin« (cena bo 3€). Za vstop na drsališče bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Drsališče bodo uredili v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice – JP LPT, v Ljubljani pa lahko drsate tudi na drsališčih Tivoli in Zalog ter na strehi Aleje.

Informacije: www.ljubljana.si.

V soboto, 15. januarja bo v Športnem centru Dolgi most potekal Ligaški turnir v badmintonu. To bo letos prvi in že četrti pa v sezoni 2021/2022. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljane in Športno zvezo Ljubljane, ljubljansko ligo vodi in izvaja Badminton klub Ljubljana.

Predčasne prijave sprejemajo do četrtka, 13. januarja, do 24. ure, preko spletne aplikacije tournamentsoftweare, za vse dodatne informacije pa se lahko obrnete na vodjo tekmovanja g. Gašperja 041 323 966 ali pa pišete na info@badmintonljubljana.si.

Spodaj razpis za 4. Ligaški turnir v badmintonu, sobota 15.01.2022.

Za udeležbo na turnirju je pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) obvezen, poleg tega pa morajo sodelujoči upoštevati tudi vsa aktualna priporočila za preprečevanje širjenja virusa (vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje obraznih mask, razkuževanje rok, higiena kašlja, …)

Ljubljansko rekreativno ligo v badmintonu 2021/2022 sofinancira Mestna občina Ljubljane. 

Slovenska filantropija v torek, 25. januarja, med 10.00 in 13.15 vabi na spletno (Zoom) izobraževanje, na katerem boste pridobili odgovore na vprašanja kakšnega prostovoljca potrebujete v vaši organizaciji in kako pridobiti primerne prostovoljce.

Poglobili se boste v naslednje teme:

 • kako izdelati profil prostovoljca, ki ga potrebujete v vaši organizaciji
 • strategije zbiranja prostovoljcev
 • kako pripravimo dober oglas za prostovoljsko delo.

Število oseb je omenjeno, prijave pa preko spletnega obrazca sprejemajo do 18. januarja. Udeležba je brezplačna.

Informacije: usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24.

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

Tečaj bo izveden med 9. do 17. februarja na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom).

Podrobnosti objavljajo v razpisu tečaja.

S prvim januarjem se je začelo novo obdobje 365 dni, ko že lahko štejete vzpone, kilometre, višinske metre ali ure in jih beležite na kartončku Gremo na Orle 2022. Veljajo vzponi iz vseh smeri, ki vodijo do Gostilnice Orle, kartončki pa so od zadnjega decembra že na voljo prav tam.

Za podrobnosti pokličite Marijo Pavlič na 031 657 923.

Do Orel se pride iz več smeri:

 • od Brunarice Zadvor po TRIM stezi in naprej do Orel,
 • z Urha po lepi gozdni poti,
 • iz Bizovika,
 • s Hrušice,
 • s Hradeckega ceste (nad Gruberjevim prekopom) preko Golovca,
 • z Rudnika,
 • iz Podmolnika.