Pohodniške poti so v Ljubljani in njeni okolici dobesedno prepredene po dolgem in počez. Nekaj jih boste lahko letos izkoriščali tudi za načrtno zbiranje žigov in ob tem še bolj pomembno redno gibanje. Številne poti so dobro označene in v glavnem redno vzdrževane, zanje pa skrbijo predvsem planinska in lokalna društva. V okviru pohodniške akcije osvajanja desetih vrhov v okolici Ljubljane vas vabimo prav na takšne poti. Obiščete lahko že večini znane in lažje dostopne vrhove Staneta Kosca na Rašici, Šmarno goro, Toško Čelo, Katarino nad Medvodami, Koreno nad Horjulom, Krim, Kurešček, Mali Lipoglav, Janče in Žagarski vrh.

Kartončke brezplačno naročite po e-pošti andrej.pocervina@ljubljana.si, prevzamete pa jih osebno na Resljevi cesti 18 ali vam jih pošljejo na vaš naslov (ob naročilu napišite tudi svoj naslov), lahko pa jih prevzamete tudi v enem izmed dveh ljubljanskih Turističnih informacijskih centrov ter še v Športnem centru Triglav (za slednjega prej prihod najavite na info@szlj.si).

Za vsak izpolnjen kartonček vam Mestna občina Ljubljana podeli kolajno.

Hitra testiranja žal niso več brezplačna, pogoj PCT pa je predpisan za vse delavce v športni dejavnosti (strokovni delavci, drug kader, ki sodeluje pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji ter vsi drugi podporni delavci v športni dejavnosti). Pogoj PCT je obvezen za športnike na treningih in tekmovanjih, za rekreativce na vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na tekmovanjih. Izjema so otroci do dopolnjenega 12. leta starosti. Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Za udeležbo na športnih tekmovanjih je za osebe od 12. do 18. leta obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (samotestiranje za športna tekmovanja ni veljavno).

Športna zveza Ljubljane in Ambulanta Košir vseeno nadaljujeta s testiranji pred Športnim centrom Triglav, Vodovodna cesta 25. Menimo, da je za zdaj ta možnost, zaradi lahko dostopne lokacije, parkirišča in urejenega urnika, za zdaj najboljša. V petek, 17. septembra bomo testiranje pripravili tako za strokovne delavce v športu, kot tudi za tiste športnike, ki potrebujejo testiranje. Za oboje so testi torej plačljivi, Ambulanta Košir pa izstavi račun neposredno društvu (klubu), ki je strokovne delavce ali športnike prijavilo.

Predvidoma naj bi začeli ob 10. uri, ura začetka in trajanje testiranja pa je odvisna od števila prijavljenih v roku, to je do srede, 15. septembra. Če bo do takrat prijavljenih športnikov več, bomo urnik prilagodili zadnjim uram pouka.

V prijavnico vpišite: ime in priimek testiranca, njegov datum rojstva ter jo pošljite (izključno) po e-pošti info@szlj.si.

Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo vsebovale zahtevane podatke in bodo k nam prispele v prijavnem roku. Tako lahko zagotovimo kakovost izvedbe testiranja ter red, ki je pomemben tudi zaradi izogibanja morebitnega širjenja virusa.

Testiranci naj imajo OBVEZNO s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o vpisu v razvid športnih delavcev pa za strokovne delavce ni več potrebno. Kdor bo želel, bo brezplačno pisno potrdilo o rezultatu testiranja prejel pisno v 15 minutah in še isti dan tudi po SMS-u, lahko pa se odločite le za SMS obvestilo.

Testiranje, ki ga Športna zveza Ljubljane pripravlja v sodelovanju z uradno certificirano Ambulanto Košir, je v razpisanih terminih namenjeno strokovnim delavcem v športu in športnikom, ki delujejo ali tekmujejo v organizacijah, članih Športne zveze Ljubljane (če še niste, se včlanite v pomočjo spletnega obrazca; članarina znaša 60 evrov, zanjo pa prejmete še vrsto drugih ugodnosti).

Plačniki testov bodo posamezni klubi oziroma društva, katerih člani so testiranci. Ambulanta Košir bo beležila evidenco za posamezne klube in jim vsak konec meseca izstavila račun.

Cena je 10€ na test (rezultat preko SMSja, EU potrdilo dostopno v eZvem-u ali po naročilu na potrdila.kosir@gmail.com (običajno v roku 24h)) in vključuje tudi takojšnje ambulantno (papirnato) potrdilo na lokaciji (če ga želite).

Svetujemo vam, da pri vaši panožni zvezi preverite, kdo od vaših športnikov je upravičen do povračila sredstev.

Ambulanta Košir v posebnih terminih izvaja plačljive hitre in PCR teste, o čemer več preberite v novici o samoplačniških testih, a je takrat cena testa lahko drugačna.

Slovensko Predsedstvo Svetu EU bo 24. septembra, v blejskem hotelu Rikli Balance, pripravilo konferenco z naslovom “Vseživljenjska telesna dejavnost”. Prednostna tema bo torej vseživljenjska telesna dejavnost, tudi v luči pandemije COVID-19. Namen konference je spodbujanje oblikovanja programov vseživljenjske telesne dejavnosti in usmerjanje pozornosti na sisteme za spremljanje telesne zmogljivosti.

Program vključuje razprave o izzivih telesne (ne)dejavnosti, vseživljenjski udeležbi v športu, rekreaciji in vadbi, pa tudi o tem, zakaj bi morala Evropa spremljati telesno zmogljivost, spodbujati medsektorsko sodelovanje in kakšna je vloga medijev pri spodbujanju telesne dejavnosti.

Konference se bodo udeležili številni domači in mednarodno priznani strokovnjaki s področja splošne telesne dejavnosti, predstavniki Evropske komisije, športnega gibanja, generalni direktorji EU za šport in druga zainteresirana javnost.

Delovni jezik konference bo angleščina.

Na dogodek se prijavite s pomočjo prijavnice, rok za prijavo pa je 10. september.

Hitra testiranja so za strokovne delavce v športu še naprej brezplačna in za zdaj še veljajo 7 dni, pogoj pa je dokazovanje statusa s potrdilom o vpisu v razvid športnih delavcev na MIŠZ ali izpolnjenim posebnim obrazcem (izjava društva ali izjava samozaposlenih); za športnike in drugo organizacijsko osebje so testiranja plačljiva, testi pa veljajo 48 ur.

V petek, 10. septembra bomo testiranje pripravili za oboje, kot doslej pa bo potekalo pred Športnim centrom Triglav, Vodovodna cesta 25, z začetkom predvidoma ob 10. uri, ura zaključka pa je odvisna od števila prijav.

Prijave zbiramo najkasneje do srede, 8. septembra, do 12. ure, ko bomo začeli pripravljati urnik izvedbe testiranja, za vsako prijavljeno društvo posebej. Že zdaj prosimo, da se držite urnika in da na testiranje pridete v okviru društvenega mehurčka. Pozor: izpolnjujte ločene prijavnice, posebej za strokovne delavce in posebej za športnike.

V prijavnico vpišite: ime in priimek testiranca, njegov datum rojstva ter jo pošljite (izključno) po e-pošti info@szlj.si.

Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo vsebovale zahtevane podatke in bodo k nam prispele v prijavnem roku. Tako lahko zagotovimo kakovost izvedbe testiranja ter red, ki je pomemben tudi zaradi izogibanja morebitnega širjenja virusa.

Testiranci naj imajo OBVEZNO s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Kdor bo želel, bo brezplačno pisno potrdilo o rezultatu testiranja prejel pisno v 15 minutah in še isti dan tudi po SMS-u, lahko pa se odločite le za SMS obvestilo.

Testiranje, ki ga Športna zveza Ljubljane pripravlja v sodelovanju z uradno certificirano Ambulanto Košir, je v razpisanih terminih brezplačno za strokovne delavce v športu, ki delujejo v organizacijah, članih Športne zveze Ljubljane (če še niste, se včlanite v pomočjo spletnega obrazca; članarina znaša 60 evrov, zanjo pa prejmete še vrsto drugih ugodnosti).

Plačniki testov bodo posamezni klubi oziroma društva, katerih člani so testirani športniki. Ambulanta Košir bo beležila evidenco za posamezne klube in jim vsak konec meseca izstavila račun.

Cena je 10€ na test (rezultat preko SMSja, EU potrdilo dostopno v eZvem-u ali po naročilu na potrdila.kosir@gmail.com (običajno v roku 24h)) in vključuje tudi takojšnje ambulantno (papirnato) potrdilo na lokaciji (če ga želite).

Svetujemo vam, da pri vaši panožni zvezi preverite, kdo od vaših športnikov je upravičen do povračila sredstev.

Ambulanta Košir v posebnih terminih izvaja plačljive hitre in PCR teste, o čemer več preberite v novici o samoplačniških testih.

Vlada Republike Slovenije je sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 5. 9. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 135/21 dne 27. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021135) in št. 136/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021136) in so začele veljati v soboto, 28. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

1.        Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izjema so udeleženci, ki še niso dopolnili 15 let.

Upravljavci objektov oziroma prostorov morajo na vidnem mestu pred vstopom v objekt oziroma prostor s pisnim obvestilom obvestiti udeležence, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora.

V zaprtih prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT tako športniki, kot rekreativci.

2.        S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se določi, da je prejemnik cepiva zoper COVID-19, ki je priznano v Republiki Sloveniji, polno zaščiten z dnevom prejema prvega odmerka cepiva (COVID-19 Vaccine – Janssen) oziroma drugega odmerka cepiva (Comirnaty – Biontech/Pfizer, Spikevax – Moderna, Sputnik – Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac – Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine – Sinopharm, Vaxzevria – AstraZeneca, Covishield – Serum Institute of India/AstraZeneca).

Sprememba odloka, ki se nanaša na cepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in na cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca se uporablja po preteku 14 dni od začetka veljavnosti (od 12. 9. 2021). Prilagamo celoten pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Odštevanja je konec, september je tu in z njim (po novem ali pa začasno) tudi tradicionalni in tokrat jubilejni Molniški tek. Ta bo v nedeljo, 12. septembra in bo nekakšen podaljšek Tednu športa, ki se zaključi dan prej.

Začetek dogodka, bo z otroškimi teki ib pol enajstih dopoldne, ob 11. uri pa bo start še za vse starejše kategorije, ki bodo startale v petminutnih intervalih. Start in cilj bosta pred Zadružnim domom Zadvor, dolžine tekov pa 200 m,  400 m,  2 km, 5 km, 10 km in 20 km.

Spletne prijave so odprte na sportnodrustvozadvor.si.

Dogodek sodi v program Razgibajmo Ljubljano, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Vabljeni na konferenco z okroglo mizo Veriga zdravja z naslovom “Odpornost v napornih časih”, ki bo v petek, 3. septembra v dvorani GZS v Ljubljani.

Konferenca bo tudi spletna in se bo osredotočila na zdravje in dobro delo zaposlenih v času covid-19. Spoznali boste najnovejša dognanja in dobili trendovske informacije ter aktualne, konkretne in praktične usmeritve, kajti zdrava delovna mesta so pomembnejša kot kadarkoli prej.

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga lahko uveljavljajo kot dokazilo o strokovnem izobraževanju.

Podrobnosti najdete na www.verigazdravja.si, kjer se lahko tudi prijavite.

Kot že veste, je Vlada RS s spremembami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 132/21) omejila krog upravičencev do brezplačnih testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s testi HAG. Uredba določa, da je testiranja s testi HAG brezplačno omogočeno osebam, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Uredba nadalje določa, da upravičenci do brezplačnega testiranja morajo svoj status verodostojno izkazati izvajalcem presejalnega programa oziroma, da morajo izvajalcem testiranj predložiti verodostojno dokazilo o upravičenosti do brezplačnega testiranja.

Za področje športa so, na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, do brezplačnega testiranja upravičeni:
–        strokovni delavci v športu (športni trenerji in drugi voditelji športnih programov), ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in
–        izvajalci programov (predavatelji) strokovnih usposabljanj v športu.

Kot verodostojno dokazilo s katerim posameznik izkaže upravičenost do brezplačnega tedenskega testiranja s testi HAG, šteje potrdilo, ki ga izda delodajalec oziroma organizacija s katero ima strokovni delavec v športu sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju z nalogo izvajanja športne vadbe športnikov, športno rekreativne dejavnosti ali programa strokovnega usposabljanja v športu. Za samozaposlene v športu zadošča izjava s katero samozaposlena oseba izjavi, da izvaja proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost.

K sporočilu prilagamo obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi iz naslova športa za delodajalce ter obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi za samozaposlene.

Vsebina obrazcev je usklajena z Ministrstvom za zdravje.

Strokovnim delavcem v športu in izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu se ni potrebno testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (določba 5. odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Vlada RS je julija letos sprejela ukrep, ki uvaja tako imenovan BON21, to je bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi. Med poslovnimi subjekti, ki so upravičeni do uveljavitve nadomestila iz naslova vnovčenih bonov, so tudi poslovni subjekti, ki opravljajo kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih:

  • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
  • 93.190 – Druge športne dejavnosti

Menimo, da gre za pomembno priložnost, da naša športna društva pridobijo sredstva iz tega naslova za kritje vadnin, članarin ter drugih športnih storitev.

Podrobne informacije preberite na www.fu.gov.si.