Med 19.januarjem in 1. februarjem 2024 bomo lahko spremljali naše mlade športnike in športnice med 14. in 18. letom na zimskih mladinskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Gangwonu. V skupno devetih panogah bo nastopilo 29 mladih olimpijskih upov. 

Mladinske olimpijske igre (MOI) uprizarjajo izjemno idejo in vizijo razvoja športnikov. Mladi športniki se morajo namreč na poti k vrhunskim športnim dosežkom večkrat primerjati med seboj ter rasti in ni ga boljšega okolja kot je olimpijska družina svetovne razsežnosti v podobi olimpijskih iger za mlade.

Hkrati pa MOI niso samo športne igre, temveč so tudi popotnica v družbeno življenje, saj so športniki deležni posebnega izobraževalno-kulturnega programa. MOI predstavljajo mladim športnikom enega izmed prvih večjih korakov na svoji športni poti in z udeležbo postajajo del olimpijskega gibanja.

Več o igrah si lahko ogledate na gangwon2024.olympic.si

SLOADO – Slovenska protidopinška organizacija vabi na 14. protidopinško konferenco, ki bo 23. januarja 2024 ob 14. uri v Kristalni palači v Ljubljani (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana). Dogodek bo trajal predvidoma do 19:30. 

Mineva 10 let od ustanovitve Slovenske antidoping organizacije. Vse od ustanovitve skrbijo za redna izobraževanja na protidopinškem področju in ažurno seznanjanje s protidopinškimi pravili.

Več informacij, program in govorci so na voljo tukaj

Prijave so mogoče prek spletnega obrazca.

Slovenska filantropija vabi na intenzivno izobraževanje, kjer boste pridobili kompetence, pomembne za mentorja, organizatorja prostovoljstva in izobraževalca prostovoljcev. Na usposabljanju boste prejeli tudi gradiva, ki jih boste lahko uporabljali za interna izobraževanja. Na 5-dnevnem usposabljanju se bodo poglobili v teme:

 • Definicija prostovoljskega dela, umestitev prostovoljstva v družbo, formalno in neformalno prostovoljstvo.
 • Doprinos prostovoljstva posamezni organizaciji ter družbi.
 • Pogoji za vzpostavitev prostovoljstva v organizaciji.
 • Zakon o prostovoljstvu.
 • Pridobivanje prostovoljcev in njihov izbor.
 • Mentorstvo in podpora prostovoljcem.
 • Motiviranje posameznikov tekom dela, načrtovanje prostovoljskega procesa glede na notranje in zunanje motivatorje.
 • Upoštevanje Etičnega kodeksa prostovoljstva.
 • Prostovoljstvo kot metoda za opolnomočenje in socialno aktivacijo v kolikor med prostovoljce vključujemo posameznike iz ranljivih skupin.
 • Prostovoljstvo kot polje pridobivanja osebnih kompetenc in socialnih veščin.
 • Vrednotenje dela in nagrajevanje prostovoljcev. 

Več informacij o pogojih in prijavi najdete tukaj.

Usposabljanje, ki ga organizira Slovenska filantropija, je namenjeno mentorjem prostovoljcev in celostno naslavlja delo s prostovoljci v prostovoljski organizaciji po tem, ko je to že vzpostavljeno.

Obravnavali bomo:

 • Kaj vse vsebuje mentorstvo in podpora prostovoljcem;
 • zunanji in notranji motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo;
 • načini spremljanja prostovoljcev;
 • vrednotenje dela in nagrajevanje prostovoljcev;
 • ozaveščanje pridobljenih kompetenc in potrdila o prostovoljskem delu;
 • Etični kodeks prostovoljstva.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 5. marca 2024 od 9.00 do 16.00, v prostorih Slovenske filantropije. Izobraževanje je plačljivo.  

Cena za posamezno izobraževanje za udeležence iz organizacij, ki so članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, znaša 55€. Če se na izobraževanje prijavi več kot ena oseba iz organizacije (članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij), se za prvega udeleženca plača polna cena, za drugega udeleženca pa je cena 20€ nižja. Za vse ostale je cena na posamezno usposabljanje 85€.

Prijavnico na izobraževanje in več informacij najdete tukaj.

Slovenska filantropija vas vabi na štiriurno brezplačno spletno delavnico, na kateri bodo skozi praktične primere predstavili Zakon o prostovoljstvu in drugo zakonodajo na področju prostovoljstva. Na delavnici boste lahko preverili, ali že imate organizirano prostovoljsko delo v skladu z veljavno zakonodajo in kaj morate na tem področju še storiti.

Vsebine, ki jih bomo obravnavali:

 • Namen in cilji Zakona o prostovoljstvu,
 • Vrednotenje prostovoljskega dela v razpisih,
 • Sklepanje dogovora o prostovoljstvu,
 • Vpisnik prostovoljskih organizacij – prednosti in obveze prostovoljskih organizacij,
 • Povračila stroškov prostovoljcem in nagrada za izjemne dosežke,
 • Vodenje evidenc in vzpostavitev evidenčnega lista prostovoljstva,
 • Prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – dodatek na delovno aktivnost. 

Delavnica o Zakonu o prostovoljstvu bo v torek, 30. januarja 2024, od 8.30 do 12.30, potekala preko spletne platforme ZOOM in je za udeležence brezplačna.

Več informacij o izobraževanju in prijavnico najdete tukaj.

Mestna občina Ljubljana obvešča, da je ERASMUS+ objavil 3 razpise, vezane na šport, ki so lahko zanimivi za izvajalce letnega programa športa MOL.

Prvi razpis je vezan na organizacijo dogodkov evropskega formata, ki so neprofitni, druga dva pa na partnerstva z vsaj eno izmed držav članic EU.

Rok za prijavo za vse tri razpise je 5. marec 2024 do 17. ure.

Razpis št. 1 – Not-for-profit European sport events (ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE)

 • Potrebno je partnerstvo 3-5 organizacij iz različnih EU držav in/ali pridruženih držav članic (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)
 • Sredstva za tip I: 200.000,00 EUR  – 3-5 organizacij  (40.000-66.000 EUR/partnerja)
 • Sredstva za tip II: 300.000,00 EUR  – najmanj 6 organizacij  (50.000 EUR/partnerja)
 • Sredstva za tip III: 450.000,00 EUR  – najmanj 10 organizacij  (45.000 EUR/partnerja)

The following standard activities are supported (non-exhaustive list):

 • preparation and organisation of the event;
 • organisation of educational activities for athletes, coaches, organisers and volunteers in the run-up to the event;
 • organisation of side-activities to the sporting event (conferences, seminars);
 • training of volunteers;
 • implementation of legacy activities (evaluations, drafting of future plans);
 • communication activities linked to the topic of the ev

Cilj spodnjih dveh razpisov partnerstev je: They aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European level. Results should be re-usable, transferable, up-scalable and, if possible, have a strong transdisciplinary dimension. Selected projects will be expected to share the results of their activities at local, regional, national level and transnational level.

Razpis št 2 – Small-scale Partnerships (ERASMUS-SPORT-2024-SSCP)

Partnerstvo: najmanj  2 različni državi članici ali/in pridružene članice (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)

Sredstva (se izbere med dvema opcijama):  • 30 000 EUR ALI • 60 000 EUR

TRAJANJE: 6 – 24 mesecev

Small-scale Partnerships may include the organisation of transnational learning, teaching and training activities of individuals and groups of individuals, in so far as they bring added value in the achievement of the project’s objectives. For Small-scale Partnerships in the field of sport, it is recommended to include in the proposals at least one local or regional sport club

Razpis št. 3 – Cooperation Partnerships (ERASMUS-SPORT-2024-SCP)

Partnerstvo: minimalno 3 organizacije iz 3 različnih EU držav in/ali pridruženih držav članic (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)

Sredstva (se izbere med tremi opcijami):  120 000 EUR, 250 000 EUR ali 400 000 EUR

Trajanje: 12- 36 mesecev

V kolikor imate dobro idejo za projekt podatke o projektu izpolnite v enem izmed priloženih obrazcev in ga posredujete na naslov sport@ljubljana.si najkasneje do 15. 2. 2024. Na podlagi prispelih predlogov bodo izbrali 5 najboljših projektov, katerim bo MOL nudila pomoč pri pripravi dokumentacije in administrativno pomoč pri priporočanju za izbrane projekte.

V skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine morate do 31. januarja 2024 za leto 2023 prvič poročati tudi o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Med dohodki so tudi:

 • nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva (velja za ustanove),
 • stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani prostovoljcem za sodelovanje v nepridobitnih dejavnostih društva, zavoda ali ustanove, ki v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo,
 • nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke ali
 • plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca.

Podatke morate poročati v datoteki VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine, ki je dostopna prek portala eDavki.

Pri FURS-u so pripravili podrobnejša pojasnila, ki so dostopna tu.

Športna zveza Ljubljane v sodelovanju z Mestno občino Ljubljane v februarju 2024 organizira slavnostno prireditev »Športnik Ljubljane 2023», na kateri bomo podelili priznanja najboljšim ljubljanskim športnicam in športnikom.

Prireditev bo potekala 29. februarja 2024 v Festivalni dvorani Pionirskega doma.

.

.

.

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj za vrhunske športne dosežke v Mestni občini Ljubljana, se za leto 2023 podeljujejo priznanja na področju vrhunskega športa za naslednje kategorije:

 • športniki v individualnih športnih panogah
 • športniki v parih in malih ekipah
 • športne ekipe
 • športniki invalidi
 • trener športnice ali športnika

Priznanja ŠZL se podeljujejo za vrhunske dosežke športnic in športnikov, ki so bili v času dosega rezultata člani športnega kluba ali društva, ki ima sedež MOL in so v letu 2023 dosegli uvrstitev do 10. mesta na Olimpijskih igrah, do 8. mesta na Svetovnem prvenstvu (mladinci, člani) in do 3. mesta na Evropskem prvenstvu (mladinci, člani), Svetovnih igrah, Sredozemskih igrah ali končni lestvici Svetovnega pokala (mladinci, člani).

Če posamezni športnik doseže več navedenih dosežkov, prejme priznanje samo za najvišji dosežek.

Uvrstitve ljubljanskih športnikov in športnic spremljamo skozi celo koledarsko leto, kljub temu pa vas na podlagi navedenih izhodišč oziroma kriterijev naprošamo, da nam najkasneje do petka, 2. februarja 2024 na obrazcu posredujete vaše predloge za zgoraj omenjene kategorije na naslov Športna zveza Ljubljane, Vodovodna cesta 25,  1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@szlj.si.

Športna zveza Ljubljane bo podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo samo v namene podeljevanja priznanj za leto 2022!

Obrazec – Predlog za priznanje 2023_športniki in športnice

Obrazec – Predlog za priznanje 2023_ekipe

Inštitut 108, zavod za borilne, meditacijske in zdravilne veščine v mesecu aprilu v Sloveniji gosti priznano svetovno prvakinjo v karate katah, Sandro Sánchez in njenega vrhunskega inštruktorja Jesúsa del Morala.

Sandra Sánchez je olimpijska zmagovalka v katah v Tokiu leta 2020. Je dvakratna zmagovalka v katah na Svetovnih prvenstvih v karateju (2018 in 2021), osvojila je zlate medalje na Evropskih prvenstvih v karateju na sedmih zaporednih tekmovanjih (2015–2022). Priznana je tudi v Guinnessovi knjigi rekordov zaradi največ zmag na tekmovanjih Karate Premier League; med januarjem 2014 in februarjem 2020 je osvojila 35 zaporednih medalj.

Seminar bo potekal v soboto, 6. aprila 2024 od 10:00 do 13:00 in od 16:00 do 18:00.

Cena znaša:

 • Za prijave do 25.01.2024: 95 €
 • Za prijave po 26.01.2024: 110 €

Prijave zbirajo na spletni strani www.108.si

Vljudno naprošajo, da si pravočasno zagotovite svoje mesto. Število mest je omejeno, zato ne zamudite te edinstvene priložnosti.