Kot že veste, hitra testiranja niso več brezplačna, Športna zveza Ljubljane in Ambulanta Košir pa jih bosta za društva, člane ŠZL, izvajala še naprej pred Športnim centrom Triglav, Vodovodna cesta 25.

V petek, 24. septembra bomo testiranje pripravili tako za strokovne delavce v športu, kot tudi za tiste športnike, ki potrebujejo testiranje. Za oboje so testi torej plačljivi, Ambulanta Košir pa izstavi račun neposredno društvu (klubu), ki je strokovne delavce ali športnike prijavilo.

Predvidoma naj bi začeli ob 10. uri, ura začetka in trajanje testiranja pa je odvisno od števila prijavljenih v roku, to je do srede, 22. septembra. Če bo do takrat prijavljenih športnikov več, bomo urnik prilagodili zadnjim uram pouka. Poudarjamo, da brez pravočasno prejete prijave na prijavnemu obrazcu, testiranje ne bo mogoče.

V prijavnico vpišite: ime in priimek testiranca, njegov datum rojstva ter jo pošljite (izključno) po e-pošti info@szlj.si.

Upoštevali bomo le prijavnice, ki bodo vsebovale zahtevane podatke in bodo k nam prispele v prijavnem roku. Tako lahko zagotovimo kakovost izvedbe testiranja ter red, ki je pomemben tudi zaradi izogibanja morebitnega širjenja virusa.

Testiranci naj imajo OBVEZNO s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o vpisu v razvid športnih delavcev pa za strokovne delavce ni več potrebno. Kdor bo želel, bo brezplačno pisno potrdilo o rezultatu testiranja prejel pisno v 15 minutah in še isti dan tudi po SMS-u, lahko pa se odločite le za SMS obvestilo.

Testiranje, ki ga Športna zveza Ljubljane pripravlja v sodelovanju z uradno certificirano Ambulanto Košir, je v razpisanih terminih namenjeno strokovnim delavcem v športu in športnikom, ki delujejo ali tekmujejo v organizacijah, članih Športne zveze Ljubljane (če še niste, se včlanite v pomočjo spletnega obrazca; članarina znaša 60 evrov, zanjo pa prejmete še vrsto drugih ugodnosti).

Plačniki testov bodo posamezni klubi oziroma društva, katerih člani so testiranci. Ambulanta Košir bo beležila evidenco za posamezne klube in jim vsak konec meseca izstavila račun.

Cena je 10€ na test (rezultat preko SMSja, EU potrdilo dostopno v eZvem-u ali po naročilu na potrdila.kosir@gmail.com (običajno v roku 24h)) in vključuje tudi takojšnje ambulantno (papirnato) potrdilo na lokaciji (če ga želite).

Svetujemo vam, da pri vaši panožni zvezi preverite, kdo od vaših športnikov je upravičen do povračila sredstev.

Ambulanta Košir v posebnih terminih izvaja plačljive hitre in PCR teste, o čemer več preberite v novici o samoplačniških testih, a je takrat cena testa lahko drugačna.

Četrtna skupnost Moste in Društvo za razvoj Skupnostnih programov za mlade Fužine v torek, 28. septembra organizirata prireditev, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim približala alternativne načine preživljanja prostega časa. Pripravili bodo različne športne aktivnosti, skozi popoldne pa bodo, od 15. do 18. ure, pri Tenis klubu Z sport, na Novih Fužinah 28, potekale tudi zanimive in zabavne promocija različnih športov, ob tem pa veliko športnih, cirkuških ter ustvarjalnih delavnic. Predstavila se bodo se različna društva, klubi…, ki lahko otrokom ponudijo aktivno in konstruktivno preživljanje prostega časa. Poskrbljeno je tudi za brezplačna igrala in ostale aktivnosti.

Več preberite na FB strani dogodka, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Ob upoštevanju vseh ukrepov, omejitev in seveda pogojev, ki jih zahteva pravilo PCT, se je na prvo soboto v septembru začel ljubljanski Teden športa, ki je trajal kar osem dni.

Prvi dogodek so bile Športne igre zaposlenih, ki so potekale pretežno v Športnem centru Triglav. 160 udeležencev se je merilo v malem nogometu, košarki 3×3, odbojki, šahu in kegljanju. Vzporedno je v City parku potekal drugi ljubljanski kvalifikacijski turnir v ulični košarki (3×3), sodelovalo pa je 25 moštev.

Turnir ulične košarke je potekal na strehi garažne hiše City parka

V nedeljo, 5. septembra smo z dogajanjem nadaljevali že zjutraj pri brunarici v Zadvoru, nato pa smo se s predstavitvijo nordijske hoje in rolkanja ter celoletnih pohodnih in kolesarskih programov preselili na Orle. Pomagali smo okoli 70 obiskovalcem.

Možnosti za rekreacijo v Ljubljani smo predstavili tudi pohodnikom in kolesarskim obiskovalcem na Orlah

V ponedeljek in torek, 6. in 7. septembra, po vsej Ljubljani, po urniku potekajo brezplačne predstavitve vadbe na otokih športa. Vadbe so potekale na sedemnajstih točkah, trenerke in trenerji pa so s strokovnimi nasveti pomagali okoli 170 rekreativcem.

V sredo, 8. septembra so se meščani Ljubljane na vadbi sredi Prešernovega trga pridružili skupaj okoli osemdesetim vadečim iz ljubljanske izpostave Šole zdravja in iz prve roke izvedeli, kje vse po mestu lahko z njimi vadijo.

Šesti in sedmi dan Tedna športa sta bila tradicionalno namenjena aktivnemu spoznavanju osnovnošolske mladine z različnimi športi in ljubljanskimi društvi, ki jih izvajajo. Na Miniolimpijadi je sodelovalo 500 šolarjev prve triade, pri tem pa so jim pomagali in jih spodbujali člani iz dvaintridesetih društev.

Športna tržnica je v soboto, 11. septembra prvič potekala na Pogačarjevem trgu. Namesto sadja, zelenjave in drugih dobrot, ki nam jih ponuja narava, smo tam na ogled postavili petdeset klubov in društev, ki so z brezplačnimi preizkusi različnih športnih panog ter možnostjo vpisa k redni vadbi, navdušili okoli petsto meščanov vseh starosti.

Več si boste prebrali na spletni strani Razgibajmo Ljubljano, kjer bo objavljena tudi fotogalerija.

Program Razgibajmo Ljubljano sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Vlada Republike Slovenije je na 264. dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki  določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 146/21 dne 11. 9. 2021 in bo začel veljati v sredo, 15. 9. 2021.

Vlada je prav tako:
– podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
– podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
– sprejela Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 10.9.2021).

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

1. Veljavnost izpolnjevanja pogoja PCT z dokazilom o prebolevnosti je skrajšana iz 240 na 180 dni.
Pogoj PCT prebolevnosti oseba izkazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta­rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejše od 180 dni. Za podaljšanje veljavnosti izpolnjevanja pogoja PCT prebolevnosti se morajo prebolevniki cepiti najkasneje do roka veljavnosti dokazila o prebolevnosti z enim odmerkom v Sloveniji priznanih cepiv (t.j. v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov).    

2. Pogoj PCT je predpisan za vse, ki opravljajo delo, ne glede na to ali delo poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opra­vljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. K izpolnjevanju pogoja PCT so zavezani vsi ne glede na to ali delo opravljajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Kot PCT pogoj testiranja za vse delavce (tudi v športu) še naprej šteje testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Po novem je samotestiranje za potrebe dela potrebno izvajati na delovnem mestu, pri čemer delodajalec določi čas in kraj samotestiranja. Kot PCT pogoj testiranja za delavce po novem velja tudi HAG test, ki ga organizirajo delodajalci, če se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih

3.  Pogoj PCT je obvezen za vse uporabnike oziroma udeležence športnih programov, ne glede na to ali potekajo v zaprtih prostorih ali na odprtem.
Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. To pomen, da morajo PCT pogoj izpolnjevati športniki za udeležbo na organiziranih treningih in tekmovanjih, rekreativci za udeležbo na  organizirani vadbi in tekmovanjih ter za gledalce na športnih prireditvah.
Osebam, ki so mlajše od 12 še naprej ni treba izpolnjevati pogoja PCT.
Osebe od dopolnjenega 12. leta starosti do 18. leta starosti lahko pogoj PCT testiranja izpolnjujejo tudi s samotestiranjem s HAG testi v domačem okolju in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje zadošča za udeležbo v vseh organiziranih športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih (tudi za udeležbo na športnih tekmovanjih).

4. Sprememba izjem od karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo s COVID-19.
Po novem se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku, ne napoti v karanteno na domu, če je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oz. pozitivnega testa PCR minilo manj, kot 180 dni, če je bila polno cepljena zoper COVID-19 in je vzpostavitve zaščite minilo manj, kot 9 mesecev ter če je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ 180 dni od začetka simptomov oz. pozitivnega rezultata testa PCR cepljena z enim odmerkom cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja. Sprememba velja od 10. 9. 2021.

5. Obveznost uporabe zaščitne maske in ohranjanja razdalje ostaja enaka.
Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

6. Financiranje testiranja na virus SASR-CoV-2 za potrebe športa ostaja enako.
Strošek izvajanja testiranja za delavce v športu, morajo zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno izvaja dejavnost.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za osebe, ki se za­radi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazu­jejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Strošek izvajanja testiranja s testi HAG za samotestiranje za osebe stare od 12. do 18. leta starosti za namen udeležbe v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki športnih storitev (vadeči – športniki in rekreativci, ki so starejši od 18 let in gledalci športnih prireditev starejši od 12 let) krijejo sami strošek testiranja, ki je pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT.
Povračilo stroškov za športnike ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje športnih tekmovanj, je pod pogoji iz PKP7 možno uveljavljati še do konca leta 2021. Pri uveljavljanju stroškov je od 25. 8. 2021 dalje potrebno  upoštevati sklep Ministra za zdravje št. 181-154/2021/22 o določitvi najvišje višine povračila stroškov odvzema brisov, izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov ter stroškov samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s katerim je določil najvišje višine povračil stroškov odvzema brisov na virus SARS-CoV-2 in izvedbe mikrobioloških preiskav, HAG testov in izdaje HAG testov za samotestiranje.

Pregled veljavnih omejitev je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS. Predlagamo, da redno spremljate veljavne omejitve na navedeni spletni strani.

23. septembra športniki, rekreativci in »gibalci« praznujemo najbolj športen dan v letu. Na državni praznik sicer ne bo dela in šole prostega dneva, po ali med obveznostmi pa si le vzemite čas za krajše ali daljšo gibalno sprostitev. Na ta dan obujte športne copate, napihnite žogo, zavrtite pedala…. Šteje čisto vsaka oblike telesne dejavnosti!

Evropski teden športa pa bo potekal od 23. do 30. septembra. V tem času boste lahko izkoristili številne možnosti za takšno in drugačno telovadbo: bodite telesno aktivni, obujte in oblecite se športno, namesto dvigala uporabite stopnice, obiščite športna društva in klube, odpravite se v naravo…

Možnosti preverite na danslovenskegasporta.si in ewos.olympic.si.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami bodo morali kandidati elektronsko oddati najkasneje do 5.10.2021, do 23.59.

Več o vsebini in postopku razpisa preberite na www.olympic.si.

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za leto 2021, najvišjih priznanj na področju športa v Mestni občini Ljubljana. Predloge zbiramo do 2. novembra 2021.

Rožančeve nagrade lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva.

Podelili bodo največ 4 nagrade, in sicer nagrade za izjemen športni dosežek v preteklem letu (šteje se obdobje od 31. oktobra lani do 31. oktobra letos) ter nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, ki jo prejme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Razpis je objavljen na www.ljubljana.si, za informacije pa pokličite na Oddelek za šport MU MOL, 01 306 46 03.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih: 1. jesenske počitnice (od 23.10. do 1.11.2021); 2. športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna (od 16.10.2021 do 14.11.2021).

Razpisna dokumentacija je objavljena na www.zsrs-planica.si.

Vabljeni na delavnico, na kateri vam bo pravni svetovalec in nekdanji vodja pravne službe CNVOS, predstavil vse, kar morate vedeti o prostovoljskem delu v nevladnih organizacijah. Udeleženci boste na delavnici izvedeli, kakšne so omejitve prostovoljskega dela ter kako je z izplačevanjem stroškov prostovoljcem.

Na delavnici se boste udeleženci seznanili z omejitvami prostovoljskega dela kot tudi s finančnimi in davčnimi vidiki izplačevanja stroškov prostovoljcem. 

Ob tem boste izvedeli tudi, kako postati prostovoljska organizacija ter katere ugodnosti in obveznosti iz tega izhajajo, kdaj potrebujete pisen sporazum o prostovoljskem delu in kdaj ne, in katero delo lahko opravljajo prostovoljci.

Na delavnici se boste naučili tudi, kdaj in kako prostovoljcu povrniti materialne stroške in kaj to pomeni z davčnega vidika.

Na koncu delavnice boste tisti, ki to še niste, lahko ocenili, ali sploh postati prostovoljska organizacija.

Datum: sreda, 13. oktober 2021, od 14.00 do 16.00 

Lokacija: splet, preko aplikacije Zoom

Kotizacija: brezplačno

Rok za prijavo: 10. oktober 2021 do 23.59 oziroma do zapolnitve prostih mest

Več na www.cnvos.si.

V soboto se bo v Športnem centru Dolgi most pričela Ljubljanska rekreativna liga v badmintonu 2021/2022, ki jo že vrsto let v skupnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljane in Športno zvezo Ljubljane vodi in izvaja Badminton klub Ljubljana. Prvi del lige bo potekal v jesenskem delu leta 2021, drugi pa predvidoma v spomladanske delu leta 2022. Prijave za sobotno sodelovanje na ligi so odprte do četrtka, 09.09.2021 do 24. Ure, prijavite se lahko preko spletne aplikacije tournamentsoftweare, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na vodjo tekmovanja g. Gašperja 041 323 966 ali pa pišete na info@badmintonljubljana.si.

Za udeležence Ljubljanske rekreativne lige v badmintonu 2021/2022 je pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) obvezen, poleg tega pa morajo upoštevati tudi vsa aktualna priporočila za preprečevanje širjenja virusa (vzdrževanje varnostne razdalje, nošenje obraznih mask, razkuževanje rok, higiena kašlja, …).

Ljubljansko rekreativno ligo v badmintonu 2021/2022 sofinancira Mestna občina Ljubljane

Razpis Ljubljanske rekreativne lige v badmintonu 2021/2022 objavljamo v nadaljevanju.