Bližajo se jesenske počitnice, znane tudi kot krompirjeve počitnice. V kolikor še ne veste kam in komu bi med jesenskimi počitnicami zaupali vašega otroka imamo za vas rešitev. Vaš otrok bo lahko čas preživel v počitniškem varstvu, ki ga organizira Športna zveza Ljubljane s svojima članoma Judo klubom Bežigrad in Plesnim centrom Feniks.

 

Varstvo otrok bo potekalo v dvorani Športni center Triglav, v dvorani Judo kluba Bežigrad in prostorih Plesnega centra Feniks na Vodovodni cesti 25 za Bežigradom.

Program počitnic bo potekal v športnem duhu, za to bosta poskrbela Judo klub Bežigrad in Plesni center Feniks. Otroci se bodo med počitniškim varstvom lahko seznanili z osnovam juda in plesa, potekale pa bodo tudi razne igre z žogo, štafetne igre, ustvarjalne delavnice v primeru lepega vremena bodo aktivnosti potekale tudi zunaj. Jesensko počitniško varstvo otrok je brezplačno.

Število otrok je omejeno,  prijave otrok bodo potekale vse do srede, 24. oktobra oziroma do zapolnitve mest po e-pošti info@szlj.si bostjan.pungrcar@siol.net dodatne informacije lahko dobite tudi na telefon 01/434 72 92.

projekt počitniškega varstva otrok sofinancira Fundacija za šport.

 

V nedeljo, 21.10.2018 bo v dvorani Športni center Triglav potekal turnir v mini rokometu. Izvajalec turnirja je Moški rokometni klub Ljubljana, celotni program Športnih iger mladih pa izvaja s svojimi člani Športna zveza Ljubljane.

Na tekmovanju se bodo predstavile ekipe rokometnih krožkov iz ljubljanskih osnovnih šol. Pričakujemo okoli 150 mladih rokometašev.

Obiskovalci, mladi rokometaši in njihovi starši bodo lahko na turnirju pridobili tudi vse informacije o vadbi v klubu in na krožkih po Osnovnih šolah.

Tudi na turnirju mini rokometa bomo tako, kot na vseh dosedanjih tekmovanjih izpostavili pomen vrednosti sodelovanja, prijateljstva in Fair playa v športu. Protokol Fair Playa s prisego za športnike, trenerje in sodnike bo tudi na mini rokometnem turnirju izpeljal predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Otroci, ki se bodo udeležili tekmovanja bodo prejeli spominske medalje. Naslednje tekmovanje, ki bo sledilo je tekmovanje v odbojki, sledilo pa bo še tekmovanje v judu. Program in vabilo, ki ga je objavil Moški rokometni klub Ljubljana si lahko ogledate na naslednji povezavi Turnir v mini rokometu 2018

Tekmovanje Športne igre mladih 2018 sofinancirata Mestna občina Ljubljane in Fundacija za šport.

 

Predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport, mora po novem podati vsak posamezni strokovni delavec sam. Predlogu je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Vloge (z izpolnjenim obrazcem) morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce)
 • listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1)
 • diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), izpolnjuje pogojev za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu le za določen čas – to je do 24. 6. 2020. Zakon o športu namreč v 92. členu (strokovna usposobljenost) določa:

 1. Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti prve stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
 2. Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom o športu) ustreza usposobljenosti druge stopnje po novem zakonu o športu (ZŠpo-1).
 3. Ne glede na določbe novega zakona o športu lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (starim zakonom), najdlje tri leta od uveljavitve ZŠpo-1 opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo (star zakon).

Torej, strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj, ki jih bo sprejel minister, pristojen za področje športa, na predlog pristojnega predlagatelja v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije.

 

Zdrav življenjski slog del je del vsakdanjega življenja tudi med študenti. Ker pa včasih študijske obveznosti ne dopuščajo možnosti za rekreacijo, bosta Študentski svet Zdravstvene fakultete in Unisport – Športna zveza Univerze v Ljubljani, na Zdravstveni fakulteti pripravila nekaj spodbud in jih strnila v štiri aktivne dni. Od 15. do 18. oktobra se bodo vrstile različne športne aktivnosti za vsak okus. Potekale bodo na Zdravstveni fakulteti, program pa preglejte na facebook strani.

 

Dogodek so omogočili Študentski svet Zdravstvene fakultete, Študentska organizacija Zdravstvene fakultete, Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Medtem, kot SK Snežinka že pripravlja Smučarski sejem Snežinka, koordinatorji programa Razgibajmo Ljubljano pa udeležbo na sejmu Narava zdravje (o obeh več v prihodnjih tednih), smo z ostalimi programskimi aktivnostmi že zaključili. Tule je nekaj statistike letošnje udeležbe, več pa v priponki.

Kljub manjši vsoti, ki je bila v seštevku letos namenjena za izvedbo programa in njegovo promocijo (zmanjšanje proračuna je povezano s Fundacijo za šport), smo se programa Razgibajmo Ljubljano 2018 lotili z nič manjšo vnemo in zagnanostjo, bolje rečeno z več idejami, inovacijami in drznosti. Slednje velja predvsem za dan, ko smo v Ljubljano pripeljali sneg, kar je bila še lani le želja v oblakih. Tudi pri ostalih programih smo poskrbeli za drugačnost in napredovanje, žal pa je predvsem denarja premalo, zadržkov pa tudi zato preveč, da bi učinkoviteje izboljšali prepoznavnost in z njo poskrbeli za še večji obisk dogodkov in vadb.
Statistika: skupaj se je programov udeležilo 11.000 prebivalcev Ljubljane, poleg koordinatorjev pa je program Razgibajmo Ljubljano čez leto predstavljalo 259 ljubljanskih društev, klubov, zavodov in drugih organizacij, povezanih z vsebinami in usmeritvami, ki jih predstavljamo in zagovarjamo skozi program Razgibajmo Ljubljano.

Poročilo programa Razgibajmo Ljubljano za leto 2018

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe sta pred dvema letoma ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let, z namenom usmerjanja mladih k vrhunskemu ali kakovostnem športu. Na voljo je 4.000,00 evrov sredstev, ki se bodo v aktualnem razpisu podeljevali v enkratnem znesku 250,00 evrov na potrjeno vlogo.

Pogoji za pridobitev  finančnih sredstev so naslednji:

 • Da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
 • da ima  družina  športnika šibek socialni status,
 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ima v Republiki Slovenije stalno prebivališče,
 • da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november.

Vsa dokumentacija je objavljena mimajausovec.com.

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  po starem zakonu o športu v vseh športnih panogah in tako obvezen del usposabljanja. Tečaj bo izveden v dveh vikendih v prostorih Fakultete za šport.

Začetek bo 16. novembra, zadnji dan za prijavo pa je torek, 13. november.

Razpis boste našli na www.fsp.uni-lj.si.

 

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Ljubljani za leto 2018. Nagrade lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo v daljšem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri nagrade, rok za prijavo pa je 2. november 2018.

Slovesna podelitev bo konec novembra 2018 v atriju Mestnega muzeja.

Podrobnosti so na strani www.ljubljana.si.

Ljubljana je dobila nove otoke športa z napravami za ulično vadbo v Zajčji dobravi, na Kozarjah, v Vižmarjih in Savskem naselju, dopolnili pa so trim otok v Gameljnah ter odprli novo trim stezo v Črnučah.

Postavitev omenjenih trim otokov je del projekta Otoki športa za vse, v okviru katerega MOL načrtuje postavitev vsaj dveh otokov športa v vsaki četrtni skupnosti. Lani so uredili že 11 trim otokov in 3 trim steze, letos pa jim dodajjo še omenjene 4 otoke in trim stezo.