Povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenci do izplačila pomoči so nacionalne športne zveze nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Zahtevek za povračilo stroškov naj temelji na stroških testiranj nastalih do 31.1.2021. Oddaja zahtevka prek sistema informacijskega sistema FURS eDavki (https://edavki.durs.si/). Naziv obrazca s katerim se odda zahtevek je NF-HitriTesti (Izjava za izplačilo pomoči za teste na virus SARS-CoV-2).

Zahtevek je potrebno oddati do vključno 30.1.2021.

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev, lahko izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov in PCR testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

MIZŠ je v okviru PKP8 predlagal spremembo oz. dopolnitev določb 122. in 123. členu PKP7 na način, da se veljavnost Začasnega ukrepa na področju športa podaljša do 31.12.2021.

Pravna služba Olimpijskega komiteja Slovenije je pripravila obrazložitev Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. 7. protikorona zakon, objavljen v Uradnem listu št. 203/20 z dne 30. 12. 2020, začetek veljavnosti 31. 12. 2020), ki je povezan tudi športom. Med drugim omenja že znane spremembe pri donaciji dohodnine, izplačilo kriznega dodatka, pomoč pri nakupu antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2, testiranje športnikov na prisotnost virusa SARS-CoV-2, oprostitev plačila najemnine, sofinanciranje zaščitne opreme za športne organizacije in športnike pri športni vadbi in tekmovanjih, možnost korespondenčne izvedbe skupščine oz. zbora članov društva in zveze društev, delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka…

Dokument si v celoti lahko preberete na www.olympic.si.

Samo Masleša, doktor kinezioloških znanosti, je predstavil nov, inovativen program Genius safe motor program (GSMP) oziroma Genialni varni gibalni program, ki predstavlja dopolnilne športne dejavnosti otrok in mladine ter nove poglede na telesno pripravo vrhunskih špornikov. 
 
Temelji na dognanjih neuroznanosti, ki je posredovana po načelih sodobne pedagogike, izkušnjah nekaterih najboljših svetovnih športnikov, raziskovalnem in trenerskem delu v številnih športih, od drugih programov pa se razlikuje predvsem po koncentričnem pristopu k podajanju osnovnih gibalnih skupin znanj, implicitnem učenju, osredotočenju na rezultat ter sproščenem vzdušju.

Podrobnosti si preberite na www.gsmp.si.

Tema meseca prve letošnje številke je namenjena obiskovalcem gora, ki se v hribe podajajo s svojimi štirinožnimi prijatelji. Želja ustvarjalcev je bila zbrati nekaj izkušenj in nasvetov, ki bi pripomogli, da bi bila hoja v gore tako za lastnike kot za njihove ljubljence varnejša, prijetnejša – in bolj zdrava. O zdravstvenih nevšečnostih, ki lahko doletijo pse planince, je spregovoril doktor veterinarske medicine Roman Burja. Nekaj planincev jim je zaupalo svoje izkušnje z obiskovanjem koč v družbi psa, svoj pogled je predstavilo tudi nekaj oskrbnikov koč. Verjetno ni odveč omeniti, da v gore sodijo le dobro socializirani in vzgojeni, poslušni psi, saj – kot pravi vodnik PZS Žiga Macedoni v intervjuju – na videz nedolžna situacija v dolini lahko v hribih kaj hitro postane resna.

Ob Žigu Macedoniju so na pogovor povabili Janez Ruparja, alpinista druge, mogoče celo tretje povojne generacije, ki je gradila temelje za poznejši prodor slovenskega alpinizma v svetovni vrha.

V rubriki Z nami na pot vabijo s turnimi smučmi v Karnijo, turnosmučarsko območje doline Val Pesarina, in sicer na Monte Bivera, 2474 m, Monte Clapsavon, 2462 m, na Škrbino Forcella Tiarfin, 2290 m, in na sedlo Passo di Mimoias, 1976 m.

Objavljajo obsežen članek o raziskovanju hribov v okolici doma v času koronavirusa. V drugem delu Planinskega vestnika se posvetijo najstnikom in kako z njimi v hribe. V nadaljevanju sledi novi del o zgodovini plezanja, tokrat o balvanskem plezanju. Vabijo še na Bohinjsko planinsko pot in Norveško, v logaški planinski svet, pišejo o pripovedkah s štajerskih hribov in desetih (ne le) turnosmučarskih zapovedih.

Planinski vestnik poiščite v svojem kiosku ali v spletni trgovini PZS, naročniki pa kar doma v svojih nabiralnikih.

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017. Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom), trajal pa bo od 1. do 9. marca.

Razpis preberite na www.fsp.uni-lj.si, kjer se tudi prijavite.

Razpisujejo tudi spletno usposabljanje za delo v športu 2. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge. Tečaj bo prav tako izveden preko Zooma, in sicer med 10. in 17. februarjem.

Razpis objavljajo na www.fsp.uni-lj.si.

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Organizacije, ki ste pridobile status na področju športa do 31.12.2019, morate najkasneje do 31.3.2021, v elektronski obliki po e-pošti gp.mizs@gov.si ali fizično po pošti (na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana) posredovati podatke:

A)

ali B)

  • dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na strani Direktorata za šport.

Po enotedenskem zaprtju, je atletska steza v Parku Kodeljevo ponovno na voljo za rekreacijo posameznikov, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila Vlade RS in smernice NIJZ. Uporaba zelenih površin na atletskem in nogometnem stadionu pa je še naprej prepovedana.

Nevladne organizacije bomo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine bodo nevladne organizacije upravičene že za odmerno leto 2020. To pomeni, da bodo nevladne organizacije lahko povišanja donacij deležne že pri nakazilu v letu 2021.  

Novosti je nekaj, med drugim tudi nekaj datumov: do donacij za leto 2020 (izplačanih v letu 2021) bodo upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo status organizacije v javnem interesu pridobile vsaj do 31. marca 2021 (na primer šele februarja 2021) pod pogojem, da je nevladna organizacija obstajala vsaj od 31. decembra 2019 in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. druga pomembna sprememba datuma pa je povezana z oddajo donacije: člani in podporniki se za donacijo dela dohodnine za leto 2020 lahko odločijo še do 31. maja 2021 (velja izjemoma le letos!). Postopek jim lahko olajša naša 0,5 aplikacija – s starim imenom, a vedno aktualno vsebino ali obrazec Olimpijskega komiteja Slovenije www.olympic.si/podarim.

Če je do sedaj veljalo, da se lahko donacija nameni le petim organizacijam, po novem to ne velja več. Zavezanci bodo lahko določili do največ 10 organizacij, pri čemer morajo vsaki nameniti najmanj 0,1 odstotek dohodnine.

Spremenil pa se je tudi rok za nakazilo donacij nevladnim orgnizacijam. Tako po novem  velja, da bo FURS zbrane zneske donacij nakazal nevladni organizaciji do 30. septembra oziroma do 31. januarja v letu, ki sledi odmernemu letu za dohodnino.

Mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, je brez dlake na jeziku, v podkastu Uršule Majcen orisal situacijo, ki jo je v slovenski prostor s covid krizo vnesla »šok terapija« s povsem nelogičnimi ukrepi. Športna stroka ni slišana in ni enakopraven sogovornik. Cena, ki jo plačuje slovenski šport na vseh ravneh in, ki bo z vsemi posledicami vidna šele čez leta, je ogromna. Večni optimist mag. Janez Sodržnik spregovori tudi o lani »zakoličenem« državnem prazniku slovenskega športa ter o letošnjem Svetovnem kongresu športa za vse, ki naj bi našo državo postavil na svetovni zemljevid, kot vodilno silo na področju športa za vse.

Še več na:

Trditev iz naslova vas je zagotovo pretresla, zaradi nje pa bi se končno lahko streznili in ukrepali. Lastnik trditve je prof. dr. Gregor Jurak, ki je tokratni gost podkasta Uršule Majcen.

Strokovnjak in znanstvenik na področju človeškega gibanjase se z besedami dotakne neodzivnosti odločevalcev v situaciji Covid-19, opozori pa še, da epidemija ni zgolj zdravstveni problem, ampak je treba nanjo gledati širše.

Še več na:

Trgovina: https://www.ursulamajcen.com

spletni strani: https://www.ursulamajcen.si/

podcast strani: https://www.ursulamajcen.si/podcast/ Blog: https://www.ursulamajcen.si/blog/

FB strani: https://www.facebook.com/ursula.majcen

Instagramu: https://www.instagram.com/ursula_majcen/

Twitterju: https://twitter.com/umajcen