Mednarodno priznanje za OKS-ZŠZ in Slovenijo

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Franjo Bobinac je bil na predlog predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha imenovan za člana Komisije za prihodke in komercialna partnerstva.

Komisija za prihodke in komercialna partnerstva svetuje zasedanju MOK, izvršnemu odboru MOK in predsedniku MOK ter daje smernice in ideje na področju olimpijskega trženja in komercialnih partnerstev. Ta so pomembna, saj v spremenjenih danostih gospodarskega in političnega razvoja v svetu zagotavljajo MOK-u trajnostne in dolgoročne prihodke za delovanja in razvoj olimpijskega gibanja po celem svetu.

Več na olympic.si