Razpis Zavarovalnice Triglav za sponzorska in donatorska sredstva

Zavarovalnica Triglav je objavila razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko prijavijo na razpis le projekte, ki bodo potekali od meseca junija 2024 dalje, oz. bodo potekali do konca leta 2024 in/ali leta 2025.

Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge, oz. prijave preko spletne strani https://www.triglav.eu/sl/trajnostni-razvoj/sponzorstva-in-donatorstva

Rok za oddajo vlog na razpis je 9. maj 2024, do 16. ure.

Za pomoč in informacije so vam na voljo do 9. maja, do 12. ure, na naslovu sponzorstva@triglav.si.