Rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov je 2. april

Društva morajo do torka, 2. aprila 2024 na AJPES predložiti letna poročila in na FURS oddati davčni obračun.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo ob oddaji letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vsa društva. To velja tudi v primeru, da v preteklem letu niso bila aktivna in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka.

Več informacij na cnvos.si.