Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 2024

Zavod za šport RS Planica v Uradnem listu objavil Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2024.

Razpisna dokumentacija in razpisni obrazci so v priponki, več informacij je dostopnih na www.sportmladih.net.

Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 15. marca 2024.

K vlogi je potrebno priložiti podpisan obrazec 2.4. POTRDILO LOKALNE SKUPNOSTI v kateri je sedež prijavitelja. Prijavitelj s sedežem v MOL lahko razpisni obrazec 2.4. (skupaj z vlogo) predloži na Oddelek za šport MOL, Resljeva 18, po predhodnem dogovoru oz. po e-pošti anja.lepicnik@ljubljana.si.