Oddaja letnih poročil o prostovoljstvu za leto 2023

Slovenska filantropija sporoča, da se bliža rok za oddajo letnih poročil o prostovoljstvu na AJPES: za zavode je to 29. februar 2024, za društva pa je letos 2. april 2024.

Organizacije, ki ste vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, morate zraven letne bilance oddati tudi letno poročilo o prostovoljstvu za preteklo leto.

To sporočilo je aktualno samo za organizacije, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, za ostale organizacije pa je brezpredmetno.

Tudi če vaša organizacija v lanskem letu ni imela prostovoljcev, je letno poročilo o prostovoljstvu vseeno potrebno oddati. V tem primeru namesto zahtevanih podatkov o številu prostovoljcev in prostovoljskih ur vnesete ničle.

V primeru, da organizacija ne predloži letnega poročila o prostovoljstvu, bo izbrisana iz vpisnika in bo izgubila status prostovoljske organizacije (javni zavodi pa status organizacije s prostovoljskim programom). Ponovni vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom bo mogoč šele po 2 letih od datuma izbrisa organizacije.