Naj mentor in naj mentorica prostovoljcev 2023

Mentorji in mentorice igrajo ključno vlogo pri kvalitetni izvedbi prostovoljskega dela, motiviranju in pridobivanju prostovoljcev, pa tudi pri navdihovanju prostovoljcev z veseljem do prostovoljstva.

Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva.

Nazive se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2023.

Pogoji za sodelovanje, postopek izbora in ostale prijavne informacije so objavljene v razpisu, dostopnem tukaj.

Obravnavane bodo vse popolne prijave s prilogami, ki bodo prispele do 31. marca 2024.