Ugodno računovodenje za športne klube in društva

Športna zveza Ljubljane je največja občinska športna zveza v Sloveniji, ki vzdržuje več kot 200 članov, športnih klubov in društev. Svojim članom nudimo različne ugodnosti. Eno od teh je tudi vodenje računovodstva.

Zavedamo se, da so znanje, izkušnje in spretnosti v današnjem poslovanju prednosti pri soočanju z novimi in zmeraj bolj kompleksnimi dogodki.

ŠZL – računovodstvo:

  • Kader sestavljajo dve strokovno usposobljeni računovodji in knjigovodja. Računovodji imata tudi licenco davčnega svetovalca.
  • Smo specializirani za računovodenje NVO – društva, zavodi, ustanove, ki delujejo v javnem interesu.
  • Nudimo strokovni servis in svetovanje, ter pomoč organizaciji pri računovodenju.
  • Zagotavljamo informacije o davčnih novostih in zakonodajne spremembe s področja računovodenja.
  • Specializirani smo tudi pri razpisih NVO za pridobivanje javnih sredstev (MOL, FŠ, Ministrstvo…) na področju športa (kateri so zaradi svoje specifike posebni).
  • Ker se v zadnjih letih naša zakonodaja hitro spreminja in se zavedamo pomembnosti pravilnega poročanja, se naš kader redno usposablja in specializira na področju računovodenja naših strank (predvsem računovodenja društev in zavodov,…).
  • Smo člani in sodelujemo tudi (na področju računovodenja) z drugimi organizacijami: OKS-ZŠZ, Davčno izobraževalni inštitut (DIZI), Portal Računovodja.

Za ponudbo nas kontaktirajte preko elektronskega naslova na info@szlj.si, ali nas pokličite na telefonsko številko 01 566 12 42.