Intenzivno 5-dnevno izobraževanje za mentorje

Slovenska filantropija vabi na intenzivno izobraževanje, kjer boste pridobili kompetence, pomembne za mentorja, organizatorja prostovoljstva in izobraževalca prostovoljcev. Na usposabljanju boste prejeli tudi gradiva, ki jih boste lahko uporabljali za interna izobraževanja. Na 5-dnevnem usposabljanju se bodo poglobili v teme:

 • Definicija prostovoljskega dela, umestitev prostovoljstva v družbo, formalno in neformalno prostovoljstvo.
 • Doprinos prostovoljstva posamezni organizaciji ter družbi.
 • Pogoji za vzpostavitev prostovoljstva v organizaciji.
 • Zakon o prostovoljstvu.
 • Pridobivanje prostovoljcev in njihov izbor.
 • Mentorstvo in podpora prostovoljcem.
 • Motiviranje posameznikov tekom dela, načrtovanje prostovoljskega procesa glede na notranje in zunanje motivatorje.
 • Upoštevanje Etičnega kodeksa prostovoljstva.
 • Prostovoljstvo kot metoda za opolnomočenje in socialno aktivacijo v kolikor med prostovoljce vključujemo posameznike iz ranljivih skupin.
 • Prostovoljstvo kot polje pridobivanja osebnih kompetenc in socialnih veščin.
 • Vrednotenje dela in nagrajevanje prostovoljcev. 

Več informacij o pogojih in prijavi najdete tukaj.