Poročanje o izplačilih dohodkov za prostovoljce – do 31. januarja 2024

V skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine morate do 31. januarja 2024 za leto 2023 prvič poročati tudi o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Med dohodki so tudi:

  • nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva (velja za ustanove),
  • stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani prostovoljcem za sodelovanje v nepridobitnih dejavnostih društva, zavoda ali ustanove, ki v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
  • nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo,
  • nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke ali
  • plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca.

Podatke morate poročati v datoteki VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine, ki je dostopna prek portala eDavki.

Pri FURS-u so pripravili podrobnejša pojasnila, ki so dostopna tu.