Erasmus+ razpisi s področja športa

Mestna občina Ljubljana obvešča, da je ERASMUS+ objavil 3 razpise, vezane na šport, ki so lahko zanimivi za izvajalce letnega programa športa MOL.

Prvi razpis je vezan na organizacijo dogodkov evropskega formata, ki so neprofitni, druga dva pa na partnerstva z vsaj eno izmed držav članic EU.

Rok za prijavo za vse tri razpise je 5. marec 2024 do 17. ure.

Razpis št. 1 – Not-for-profit European sport events (ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE)

  • Potrebno je partnerstvo 3-5 organizacij iz različnih EU držav in/ali pridruženih držav članic (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)
  • Sredstva za tip I: 200.000,00 EUR  – 3-5 organizacij  (40.000-66.000 EUR/partnerja)
  • Sredstva za tip II: 300.000,00 EUR  – najmanj 6 organizacij  (50.000 EUR/partnerja)
  • Sredstva za tip III: 450.000,00 EUR  – najmanj 10 organizacij  (45.000 EUR/partnerja)

The following standard activities are supported (non-exhaustive list):

  • preparation and organisation of the event;
  • organisation of educational activities for athletes, coaches, organisers and volunteers in the run-up to the event;
  • organisation of side-activities to the sporting event (conferences, seminars);
  • training of volunteers;
  • implementation of legacy activities (evaluations, drafting of future plans);
  • communication activities linked to the topic of the ev

Cilj spodnjih dveh razpisov partnerstev je: They aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European level. Results should be re-usable, transferable, up-scalable and, if possible, have a strong transdisciplinary dimension. Selected projects will be expected to share the results of their activities at local, regional, national level and transnational level.

Razpis št 2 – Small-scale Partnerships (ERASMUS-SPORT-2024-SSCP)

Partnerstvo: najmanj  2 različni državi članici ali/in pridružene članice (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)

Sredstva (se izbere med dvema opcijama):  • 30 000 EUR ALI • 60 000 EUR

TRAJANJE: 6 – 24 mesecev

Small-scale Partnerships may include the organisation of transnational learning, teaching and training activities of individuals and groups of individuals, in so far as they bring added value in the achievement of the project’s objectives. For Small-scale Partnerships in the field of sport, it is recommended to include in the proposals at least one local or regional sport club

Razpis št. 3 – Cooperation Partnerships (ERASMUS-SPORT-2024-SCP)

Partnerstvo: minimalno 3 organizacije iz 3 različnih EU držav in/ali pridruženih držav članic (Makedonija, Srbija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija)

Sredstva (se izbere med tremi opcijami):  120 000 EUR, 250 000 EUR ali 400 000 EUR

Trajanje: 12- 36 mesecev

V kolikor imate dobro idejo za projekt podatke o projektu izpolnite v enem izmed priloženih obrazcev in ga posredujete na naslov sport@ljubljana.si najkasneje do 15. 2. 2024. Na podlagi prispelih predlogov bodo izbrali 5 najboljših projektov, katerim bo MOL nudila pomoč pri pripravi dokumentacije in administrativno pomoč pri priporočanju za izbrane projekte.