Razpis za oddajo prijav za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika v RS

OKS-ZŠZ bo 1. 2. 2024 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljena evidenca bo vsebovala vse športnike, ki bodo svoje rezultate dosegli do 31. 12. 2023 in jih bodo predlagale nacionalne panožne športne zveze. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po dokumentu Pogoji, pravila, in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.

Nacionalne panožne športne zveze zato pozivamo, da prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika oddajo preko informacijskega sistema ŠportSI360 najkasneje do 5. 1. 2024 do 23:59. Upoštevane bodo samo pravočasno oddane prijave preko informacijskega sistema ŠportSI360°.

Za dodatne informacije, vsebinsko ter tehnično pomoč, so vam na voljo na e-naslovu sportsi360@olympic.si ali na telefonski številki (01) 230 60 28.