Razpis priznanj in nagrad Stanka Bloudka za 2023

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa, druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2023. Podelili bodo največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:

  • izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
  • vrhunski mednarodni dosežek,
  • življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

  • pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
  • pomemben tekmovalni dosežek,
  • življenjsko delo v športu,
  • pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Rok prijav je 8. 12. 2023, več informacij na spletni strani gov.si.