Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024

Rok za prijavo na razpis je do 15. decembra 2023.

Mestna občina Ljubljana je 24. novembra 2023 objavila Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ za leto 2024, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2024.

Več o razpisu si lahko ogledate na ljubljana.si.