Javni poziv za kandidate za člane etične komisije organiziranega prostovoljstva

Slovenska filantropija kot koordinatorica tehnične podpore Etični komisiji poziva vse zainteresirane posameznike h kandidaturi za člane Etične komisije za nov štiriletni mandat.

Kandidate lahko predlagajo organizacije, ki so podpisnice Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Novo sestavo etične komisije, v kateri bo med 5 in 11 predstavnikov, bodo izbrali oz. izvolili na 14. Slovenskem kongresu prostovoljstva, 5. decembra 2023 v Ljubljani. 

Razpisno dokumentacijo in obrazce si lahko ogledate na prostovoljstvo.org.

Prijave zbirajo do 28. novembra 2023.