Razpis Fundacije za šport za 2024 odprt še do 13. novembra 2023

Fundacija za šport je objavila dva javna razpisa, in sicer za sofinanciranje športnih programov ter gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v skupni višini več kot 12 milijonov evrov.

Ostala razpisna dokumentacija je objavljena na fundacijazasport.org.

Javna razpisa Fundacije za šport sta odprta od petka 13. 10. 2023 do ponedeljka 13. 11. 2023.