Javni zavod Šport Ljubljana oddaja telovadnico

Javni zavod šport Ljubljana je objavil razpis za JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica v sklopu Kopališča Tivoli, Celovška 25, Ljubljana. Nepremičnine se oddajajo s 1. 12. 2023, in sicer za določen čas 5 let.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 9. 11. 2023 do 09 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 10. 11. 2023 ob 10:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

Razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na sport-ljubljana.si.