Razpis za šport v MOL bo objavljen 24. novembra

Na seji Mestnega sveta MOL, ki bo potekala v ponedeljek, 20. novembra, bo obravnavan Predlog Letnega programa športa za leto 2024.

Objava javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2024 je predvidena po sprejetju LPŠ, 24. novembra 2023. V skladu z Zakon o športu bo mnenje na LPŠ za leto 2024 podala tudi Športna zveza Ljubljane. Predlog bo obravnavala na naslednji seji izvršnega odbora zveze.

Predlog LPŠ za leto 2024 si lahko ogledate na povezavi.