Poziv za prostovoljske plakete Državnega sveta

Objavljen je bil Javni poziv za predloge najzaslužnejših posameznikov in organizacij s področja civilne družbe za plakete Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023.

Državni svet Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju in razvoju prostovoljstva. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v sredo, 20. decembra 2023, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

V letu 2023 bo podeljenih največ petnajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem, prostovoljkam in organizacijam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesne skupine Državnega sveta, komisije Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljstva. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko Državnemu svetu predložijo le en predlog za podelitev plakete, ki mora biti usklajen v sklopu zveze ali organizacije.

Dodatne informacije na ds-rs.si.

Predloge zbirajo do ponedeljka, 6. novembra 2023.