Anketa – Izzivi in priložnosti športnega turizma v Ljubljani

Oddelek za Šport mestne občine Ljubljana vljudno naproša za izpolnitev ankete o športnem turizmu v Ljubljani oz. kateri so glavni izzivi in priložnosti športnega turizma v Ljubljani.

Anketa je anonimna in je namenjena predstavnikom športnih klubov. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 9 minut.

Link: https://forms.office.com/e/23Kqq6yJHW