Razpis nagrade Marjana Rožanca za področje športa v MOL za 2023

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za leto 2023, najvišjih priznanj na področju športa v Mestni občini Ljubljana.

Rožančeve nagrade lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva.

Podelili bodo največ 4 nagrade, in sicer nagrade za izjemen športni dosežek v preteklem letu ter nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, ki jo prejme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Predloge zbirajo najkasneje do 18. oktobra 2023. Razpis si lahko ogledate na ljubljana.si.