Vprašalnik glede smernic za razvoj prostovoljstva

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, izvaja projekt VERA2023 (Volunteering, equality, rights and action), v sklopu katerega pripravljajo priporočila za razvoj prostovoljstva. Priporočila bodo vključevala smernice Načrta za evropsko prostovoljstvo 2030 (BEV2030).

Z vprašalnikom želijo preveriti, v kolikšni meri se te smernice že uresničujejo pri nas ter kakšne so pri tem specifične potrebe prostovoljskih organizacij/organizacij s prostovoljskim programom. Vabijo vas, da prispevate svoja stališča in mnenja, potrebe prostovoljskega sektorja, izzive in priložnosti, ki bi jih bilo potrebno nasloviti.

Pripravili so spletni vprašalnik, ki vsebuje vprašanja, razdeljena na 5 tematskih sklopov na podlagi Načrta za evropsko prostovoljstvo 2030. Vprašalnik vam bo vzel pet do deset minut.

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/d4a3447f