[BREZPLAČNA DELAVNICA] Novosti vodenja evidenc delovnega časa

Spremembe pri vodenju evidenc na področju dela veljajo tudi za nevladne organizacije. Evidence je potrebno voditi tudi za prostovoljce in študente, ki opravljajo delo v organizaciji. Prav tako je potrebno voditi v okviru evidence o izrabi delovnega časa kar nekaj novih podatkov (npr. čas prihoda, čas odhoda, koriščenje malice). 

Novosti je potrebno uskladiti do 20. novembra 2023.  Da boste lahko vodenje evidenc o izrabi delovnega časa pravočasno uskladili z veljavno zakonodajo, so na CNVOSu za vas pripravili brezplačno delavnico, ki bo potekala 12. septembra.

Na brezplačni delavnici vam bodo predstavili:

  • za koga vse je potrebno voditi evidence o izrabi delovnega časa,
  • katere podatke je potrebno po novem voditi v evidenci,
  • nove obveznosti delodajalca,
  • hramba evidenc in
  • ali je potrebno voditi evidenco le v digitalni obliki.

Delavnico bo vodila Petra Cilenšek, vodja pravne službe CNVOS, ki se bo na koncu posvetila tudi vašim vprašanjem in vam pomagala razrešiti dileme.

Prijavite se lahko na povezavi.