Revizija kriterijev registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji

OKS-ZŠZ je objavil informacijo, da so trenutno v začetni fazi revizije Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.

Aktivnosti tečejo od meseca junija 2023 in se bodo zaključile decembra 2024. Nov dokument bo po potrditvi SSRSŠ predvidoma objavljen v začetku leta 2025.

Za več informacij jih lahko kontaktirate na info-vs@olympic.si.