Analiza Nacionalnega programa športa 2014-2023: anketa o prostovoljstvu

Na OKS-ZŠZ so pripravili kratko anketo za potrebe priprave analize Nacionalnega programa športa 2014 – 2023.

Odgovori društev in klubov bodo ključni za pripravo kvalitetne analize, zato vas prosijo, da si vzamete 2 minuti časa in anketo izpolnite.

V kolikor ste organizacija, ki ima člane, vas prosijo, da anketo posredujete vsem svojim članom, saj želijo zajeti čim širši krog športnih organizacij.

Anketa je dostopna na povezavi. Anketa bo na voljo do nedelje, 25. 6. 2023.