52. seja skupščine OKS-ZŠZ

Skladno z določili 41. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Izvršni Odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez sklicuje 52. SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ, ki bo v sredo, 30. avgusta 2023 ob 17. uri v Modri dvorani Celjskega sejma, Dečkova ulica 1, Celje.

Vabilo si lahko ogledate na olympic.si.