Regijski posveti na temo športa na lokalni ravni

OKS – ZŠZ bo v prihodnjem tednu organiziral tri posvete na temo problematike športa na lokalni ravni. Organizirani bodo v 6. junija v Postojni, 7. junija v Mariboru in 8. junija v Ljubljani.

V začetku letošnjega leta so v živo s predstavniki športa na lokalni ravni ter s pomočjo spletne ankete pripravili in izvedli obsežno analizo stanja in izzivov športa na lokalni ravni. Na podlagi ugotovljene problematike so predlagali različne ukrepe, ki bi pripomogli k izboljšanju stanja športa na lokalni ravni.

Z izsledki analize in predlaganimi ukrepi želijo na posvetih nasloviti omenjeno problematiko ter korake za nadaljnji razvoj športa. 

Prijave in več informacij na olympic.si.