Razpis za sponzorska in donatorska sredstva Zavarovalnice Triglav

Od 14. aprila do 5. maja je odprt Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, katere vsako leto razpisuje zavarovalnica Triglav. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.

Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge, oz. prijave preko spletne strani.

Za pomoč in informacije se lahko do 5. maja, do 12.00 ure, obrnete na naslov sponzorstva@triglav.si.

Informacije o prihodnjih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na naši spletni strani in na spletnem mestu Zavarovalnice Triglav.