Usposabljanje strokovnih delavcev v športni rekreaciji

Odprt je razpis za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših, ki ga organizira OKS-ZŠZ. Na dogodek bo sprejetih največ petdeset kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila.

Program, z uspešno zaključenim usposabljanjem, posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.

OKS-ZŠZ svetuje prijavo na oba programa usposabljanja in pridobitev usposobljenosti za delo na področju športne rekreacije in šport starejših, saj kandidat s tem lahko pridobi kompetence za celotno področje športno-rekreativne vadbe ne glede na starost vadečih.

Rok za prijavo je ponedeljek, 3. april 2023 do 10. ure, podrobno pa si pogoje preberite na www.olympic.si.