Javni razpis Mestne občine Ljubljana za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023 je objavljen v Uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana – ljubljana.si.

Okvirna višina razpisanih sredstev po programih:

  1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 384.00 eurov;
  2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 110.000 eurov;
  3. Obštudijska športna dejavnost – 10.000 eurov;
  4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 2.576.000 eurov;
  5. Šport invalidov – 15.000 eurov;
  6. Šport starejših – 2.000 eurov;
  7. Razvojne dejavnosti v športu – 150.000 eurov;
  8. Organiziranost v športu – 96.000 eurov;
  9. Športne prireditve in promocija športa – 2.240.500 eurov.

Vlagatelj mora vlogo izpolniti in oddati v elektronski sistem (e-Razpis). Razpis je dostopen na: https://razpisisport.ljubljana.si/.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se zastavijo izključno na elektronski naslov: razpisi.sport@ljubljana.si, najkasneje do 12. 4. 2022.

Rok za prijavo je do 14. 4. 2023.