Društva morate do 31. marca na AJPES oddati svoja letna poročila

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023.

Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. 

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2022 pri AJPES je že na voljo

Izjema: Društva, ki so zavezana k reviziji, morajo letno poročilo predložiti do 31. 8. 2023.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije si oglejte na cnvos.si.