Program Športajmo in berimo tudi v letu 2023

#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z OKS-ZŠZ, Ministrstvom za kulturo, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja.

Z aktivnostmi v sklopu projekta nadaljujejo tudi v letu 2023. Poleg delavnic za mlade športnike, je v letošnjem letu predvidenih tudi med osem in deset velikih dogodkov v različnih krajih po Sloveniji. Vsak mesec bodo pripravili tudi športno obarvana priporočila za branje.

Več o projektu lahko preberete na www.olympic.si.